IUVENTA / Kontakty / Národná agentúra Erasmus+ / Národná agentúra Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu

Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu

Národná agentúra Erasmus+ zabezpečuje administráciu komunitárneho grantového programu EÚ Erasmus+:
  • konzultácie  (konzultácie projektových zámerov, konzultácie v rámci jednotlivých Akcií programu a pripomienky k projektom v oblasti mládeže a športu)
  • zmluvy a podporné IT nástroje (vystavovanie zmluvy a potvrdenia o získaní finančného príspevku, zmeny v projektoch, hodnotiaci a výberový proces)
  • záverečné správy (otázky súvisiace s vyúčtovaním projektov)
  • školiaca stratégia (otázky ohľadom školení realizovaných na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni, koordinácia školiteľského tímu a tímu regionálnych konzultantov)
  • Eurodesk (informačná sieť, ktorej úlohou je poskytovať informácie a rady pre mladých ľudí a všetkých tých, ktorí sa mládeži venujú profesionálne)


Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030