IUVENTA / Kontakty / Národná agentúra Erasmus+ / Programy pre mládež na roky 2014 - 2020

Programy pre mládež na roky 2014 - 2020

 

Mgr. Peter Kupec
koordinátor Programov a projektový manažér Programu HLAS mladých

tel.: +421 2 592 96 225
fax: +421 2 592 96 123
m.t.: +421 908 67 88 16
e-mail: peter.kupec@iuventa.sk

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030