IUVENTA / Kontakty / Odbor podpory práce s mládežou

Odbor podpory práce s mládežou

RNDr. Roman Lehotský
poverený riadením odboru
projektový manažér pre predmetové olympiády a postupové súťaže
(BiO, GO, DO, OAJ)

tel.: +421 2 592 96 274 
m.t.: +421 905 49 77 08
fax: +421 2 592 96 123
e-mail: roman.lehotsky@iuventa.sk


Ing. Adriana Salamová
zástupkyňa riaditeľa odboru, koordinácia a administrácia súťažných úloh
projektová manažérka pre predmetové olympiády a postupové súťaže
(OI, TMF, OSJL, IJSO)

tel.: +421 2 592 96 204
m.t.: +421 907 71 64 66
fax: +421 2 592 96 123
e-mail: adriana.salamova@iuventa.sk


Mgr. Vladimíra Kosorinská
projektová manažérka pre predmetové olympiády a postupové súťaže
(FO, ORJ, OFJ, ONJ, OŠJ, TO)

tel.: +421 2 592 96 406
m.t.: +421 917 71 88 06
fax: +421 2 592 96 123
e-mail: vladimira.kosorinska@iuventa.sk


Mgr. Lucia Priščáková
projektová manažérka pre predmetové olympiády a postupové súťaže
(MO, ChO, PYT, EUSO, ETEC)

tel.: +421 2 592 96 281
m.t.: +421 917 71 88 09
fax: +421 2 592 96 123
e-mail: lucia.priscakova@iuventa.sk


PaedDr. Beata Bánhegyiová 
projektová manažérka pre predmetové olympiády a postupové súťaže
(OĽP)

tel.: +421 2 592 96 330
m.t..: +421 908 67 88 12
fax: +421 2 592 96 123
e-mail: beata.banhegyiova@iuventa.sk


PhDr. Nataša Ondrušková, CSc.
projekt Európa v škole

tel.: +421 2 502 22 317
m.t.: +421 903 15 40 15
fax: +421 2 592 96 123 
e-mail: nataeuro@hotmail.com


RNDr. Anton Sirota, PhD.
Medzinárodné informačné centrum Medzinárodnej chemickej olympiády

m.t.: +421 907 47 33 67
e-mail: anton.sirota@stuba.sk


Mgr. Rastislav Haľko
projektový manažér
tel: +421 2 592 96 319
m.t.: +421 907 71 64 67
e-mail: rastislav.halko@iuventa.skRegistrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030