IUVENTA / Kontakty / Odbor podpory práce s mládežou

Odbor podpory práce s mládežou

Mgr. Izabela Lara Kurtek  
riaditeľka Odboru podpory práce s mládežou   

tel: +421 2 592 96 700  
mobil: +421 907 993 233         
e-mail: lara.kurtek@iuventa.sk 


Ľubica Rozborová, MPhil.   
odborná referentka pre politiku mládeže

e-mail: lubica.rozborova@iuventa.sk

 

Bc. Peter Gmitro   
odborný referent pre neformálne vzdelávanie 

mobil: +421 907 993 214 
e-mail: peter.gmitro@iuventa.sk
 


Ing. Adriána Sontagová

odborná referentka pre dotačnú schému Programy pre mládež

PODPORA mládežníckych organizácií
HLAS mladých
KOMUNITA pre mladých
SLUŽBY pre mladých 1 a 2
PRIORITY mládežníckej politiky
DÔKAZY o mladých 

tel: +421 2 592 96 316
mobil: +421 917 402 523          
e-mail: adriana.sontagova@iuventa.sk


Bratislavský kraj

Mgr. Milan Polešenský  
regionálny koordinátor

tel: +421 2 592 96 652
mobil: +421 903 459 169

e-mail: milan.polesensky@iuventa.sk  


Trnavský kraj

Ing. Michaela Koprdová, M.Sc.

regionálna koordinátorka 
tajomníčka Akreditačnej komisie v oblasti práce s mládežou 

mobil: +421 908 678 811
e-mail: michaela.koprdova@iuventa.sk


Nitriansky kraj

PhDr. Marcel Mudrák, PhD.      
regionálny koordinátor 

mobil: +421 908 678 815
e-mail: marcel.mudrak@iuventa.sk


Trenčiansky kraj

Ing. Dana Gavalierová      
regionálna koordinátorka 

mobil: +421 907 993 261
e-mail: dana.gavalierova@iuventa.sk


Banskobystrický kraj

Ing. Darina Diošiová  
regionálna koordinátorka 

mobil: +421 907 992 975
e-mail: darina.diosiova@iuventa.sk


Žilinský kraj

Mgr. Ivana Nováková
regionálna koordinátorka 

mobil: +421 917 402 506
e-mail: ivana.novakova@iuventa.sk

Prešovský kraj

Ing. Martina Pihuličová
regionálna koordinátorka 

mobil: +421 918 539 420

e-mail: martina.pihulicova@iuventa.sk


Košický kraj

Izabela Széplaki  
regionálna koordinátorka

mobil: +421 917 402 524
e-mail: izabela.szeplaki@iuventa.sk

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030