IUVENTA / Kontakty / Odbor podpory práce s mládežou

Odbor podpory práce s mládežou

Mgr. Rastislav Haľko
riaditeľ 

tel: +421 2 592 96 319
mobil: +421 907 71 64 67
e-mail: rastislav.halko@iuventa.sk 


Ing. Kristína Šoltysová
výkonná asistentka  

tel: +421 2 592 96 301
mobil: +421 908 678 815
e-mail: kristina.soltysova@iuventa.skMgr. Anna Máriássyová

odborná referentka pre grantovú schému Programy pre mládež

SLUŽBY pre mladých 1 a 2
PRIORITY mládežníckej politiky
DÔKAZY o mladých

tel: +421 2 592 96 301
mobil: +421 907 99 32 14
e-mail: anna.mariassyova@iuventa.sk


Ing. Michaela Koprdová, M.Sc.
odborná referentka pre prácu s mládežou
tajomníčka akreditačnej komisie

PODPORA mládežníckych organizácií
HLAS mladých
KOMUNITA pre mladých

tel: +421 2 592 96 316
mobil: +421 908 67 88 11       
e-mail: michaela.koprdova@iuventa.sk   


Mgr. Izabela Lara Kurtek 
odborná referentka pre rozvoj práce s mládežou

tel: +421 2 592 96 700 
mobil: +421 907 99 32 33        
e-mail: lara.kurtek@iuventa.sk


Mgr. Lenka Mihalicová  
koordinátorka a metodička neformálneho vzdelávania
koordinátorka a odborná garantka programu "Škola bez nenávisti"

tel: +421 905 503 355  
mobil: +421 917 402 520
e-mail: lenka.mihalicova@iuventa.sk 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Západné Slovensko – Bratislava, Trnava

Mgr. Milan Polešenský  
regionálny koordinátor

mobil: +421 903 459 169    
tel: +421 2 592 96 652 

e-mail: milan.polesensky@iuventa.sk  


Západné Slovensko – Trenčiansky kraj

Ing. Dana Gavalierová      
regionálna koordinátorka 

mobil: +421 907 99 32 61
e-mail: dana.gavalierova@iuventa.sk


Západné Slovensko – Nitriansky kraj

PaedDr. Ivana Boboňová, PhD.     
regionálna koordinátorka   

mobil: +421 917 40 25 23
e-mail: ivana.bobonova@iuventa.sk


Stredné Slovensko – Banskobystrický kraj

Ing. Darina Diošiová  
regionálna koordinátorka 

mobil: +421 907 992 975
e-mail: darina.diosiova@iuventa.sk

Stredné Slovensko – Žilinský kraj

Ing. Petra Sňahničanová  
regionálna koordinátorka  

mobil: +421 917 402 506
e-mail: petra.snahnicanova@iuventa.sk

Východné Slovensko – Košický kraj

Mgr. Martin Boršč  
regionálny koordinátor

mobil: +421 917 402 524
e-mail: martin.borsc@iuventa.sk

Východné Slovensko – Prešovský kraj

Mgr. Soňa Štefančíková  
regionálna koordinátorka  

mobil: +421 917 402 522
e-mail: sona.stefancikova@iuventa.sk

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030