IUVENTA / Kontakty / Odbor podpory práce s mládežou

Odbor podpory práce s mládežou

Mgr. Rastislav Haľko
Riaditeľ odboru

tel: +421 2 592 96 319
mobil: +421 907 71 64 67
e-mail: rastislav.halko@iuventa.sk 


Mgr. Monika Frindtová
Výkonná asistentka 

tel: +421 2 592 96 301
e-mail: monika.frindtova@iuventa.sk


Mgr. Miroslava Dujičová, PhD.
Odborná referentka pre mládežnícku politiku

tel: +421 2 592 96 346
e-mail: miroslava.dujicova@iuventa.sk


Mgr. Anna Máriássyová 
Odborná referentka pre grantovú schému Programy pre mládež

tel: +421 2 592 96 301
e-mail: anna.mariassyova@iuventa.sk


Bc. Júlia Klaudia Knižková  
Odborná referentka pre grantovú schému Programy pre mládež 

tel: +421 2 592 96 316    
e-mail: julia.knizkova@iuventa.sk 


Mgr. Lenka Mihalicová
Tajomníčka akreditačnej komisie
Koordinátorka a metodička neformálneho vzdelávania

tel: +421 905 503 355
tel: +421 917 402 520
e-mail: lenka.mihalicova@iuventa.sk

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Referát ľudskoprávnej výchovy a prevencie extrémizmu

Mgr. Michaela Ujházyová, PhD.    
Výskumná pracovníčka 

mobil: +421 907 99 32 33  
tel: +421 2 592 96 706   
e-mail: michaela.ujhazyova@iuventa.sk  
  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Západné Slovensko – Bratislava, Trnava

Mgr. Milan Polešenský
Regionálny koordinátor

mobil: +421 907 99 32 72
tel: +421 2 592 96 652 
e-mail: milan.polesensky@iuventa.sk 


Západné Slovensko – Trenčiansky kraj

Ing. Gabriela Kubelová
Regionálna koordinátorka
 

mobil: +421 907 99 32 61
e-mail: gabriela.kubelova@iuventa.sk


Západné Slovensko – Nitriansky kraj

PaedDr. Ivana Boboňová, PhD. 
Regionálna koordinátorka  

mobil: +421 917 40 25 23
e-mail: ivana.bobonova@iuventa.sk


Stredné Slovensko – Banskobystrický kraj

Ing. Darina Diošiová
Regionálna koordinátorka 

mobil: +421 907 992 975
e-mail: darina.diosiova@iuventa.sk

Stredné Slovensko – Žilinský kraj

Ing. Petra Sňahničanová
Regionálna koordinátorka 

mobil: +421 917 402 506
e-mail: petra.snahnicanova@iuventa.sk

Východné Slovensko – Košický kraj

Mgr. Martin Boršč
Regionálny koordinátor

mobil: +421 917 402 524
e-mail: martin.borsc@iuventa.sk

Východné Slovensko – Prešovský kraj

Mgr. Soňa Štefančíková
Regionálna koordinátorka 

mobil: +421 917 402 522
e-mail: sona.stefancikova@iuventa.sk

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030