IUVENTA / Kontakty / Odbor podpory práce s mládežou

Odbor podpory práce s mládežou

Mgr. Izabela Lara Kurtek  
riaditeľka Odboru podpory práce s mládežou   

tel: +421 2 592 96 700  
mobil: +421 907 993 233         
e-mail: lara.kurtek@iuventa.sk Ľubica Rozborová   
odborná referentka pre politiku mládeže

e-mail: lubica.rozborova@iuventa.sk

 

Peter Gmitro   
odborný referent pre neformálne vzdelávanie 

mobil: +421 907 993 214 
e-mail: peter.gmitro@iuventa.sk
 


Ing. Michaela Koprdová, M.Sc.

odborná referentka pre dotačnú schému Programy pre mládež
tajomníčka akreditačnej komisie

PODPORA mládežníckych organizácií
HLAS mladých
KOMUNITA pre mladých
SLUŽBY pre mladých 1 a 2
PRIORITY mládežníckej politiky
DÔKAZY o mladých 

tel: +421 2 592 96 316
mobil: +421 908 678 811       
e-mail: michaela.koprdova@iuventa.sk   


Západné Slovensko – Bratislava, Trnava

Mgr. Milan Polešenský  
regionálny koordinátor

tel: +421 2 592 96 652
mobil: +421 903 459 169

e-mail: milan.polesensky@iuventa.sk  


Západné Slovensko – Trenčiansky kraj

Ing. Dana Gavalierová      
regionálna koordinátorka 

mobil: +421 907 993 261
e-mail: dana.gavalierova@iuventa.sk


Západné Slovensko – Nitriansky kraj

PaedDr. Ivana Boboňová, PhD.     
regionálna koordinátorka   

mobil: +421 917 402 523
e-mail: ivana.bobonova@iuventa.sk


Stredné Slovensko – Banskobystrický kraj

Ing. Darina Diošiová  
regionálna koordinátorka 

mobil: +421 907 992 975
e-mail: darina.diosiova@iuventa.sk

Východné Slovensko – Košický kraj

Mgr. Martin Boršč  
regionálny koordinátor

mobil: +421 917 402 524
e-mail: martin.borsc@iuventa.sk

 

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030