IUVENTA / Mládež v akcii / Po podaní projektu

Akcie programu

Viaci informácií o tom, čo sa deje po podaní projektu nájdeš v časti:

Zoznam predložených a podporených projektov k jednotlivým predkladacím kolám nájdeš v časti:

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas