IUVENTA / Mládež v akcii / Po podaní projektu / Proces schvaľovania projektov – výberová komisia

Proces schvaľovania projektov – výberová komisia

Rozhodnutie o podporení

O tom či bude alebo nebude Váš projekt podporený rozhoduje vedúca Národnej agentúry na základe odporúčaní Výberovej komisie, ktorá vždy zasadá približne dva mesiace po predkladacom termíne (1.2, 1.5, 1.10).

Výberová komisia sa rozhoduje na základe celkového obsahového hodnotenia projektu, ako aj jeho finančnej spôsobilosti a stavu rozpočtu. Každý projekt, ktorý splnil formálne kritéria je hodnotený po obsahovej a finančnej stránke troma nezávislými hodnotiteľmi.

Hodnotitelia a členovia výberovej komisie sú odborníci z oblasti práce s mládežou a projektového manažmentu, ktorí boli vybraní na základe verejnej výzvy.

Viac informácii nájdete v Sprievodcovi programom Mládež v akcii.


Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas