IUVENTA / Mládež v akcii / Po podaní projektu / Výsledky výberovej komisie – podporené projekty

Výberová komisia – podporené projekty

Nižšie nájdete rozhodnutia výberových komisií k jednotlivým predkladacím kolám.

ROK 2013

ROK 2012


ROK 2011


ROK 2010

 
ROK 2009

 
ROK 2008


ROK 2007

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas