IUVENTA / Mládež v akcii / Dokumenty / Iné dokumenty k projektom

Iné dokumenty k projektom

Tu si môžete stiahnuť ďalšie dokumenty k projektom:


Žiadosť o ďalšiu platbu predbežného finacovania

Akreditácia v rámci EDS

 
Logá k programu Mládež v akcii

Upozornenie: Príjemca finančného príspevku je povinný prezentovať získaný finančný príspevok z programu Mládež v akcii vo všetkých dokumentoch šírených alebo publikovaných, na všetkých produktoch a materiáloch vyrobených z prostriedkov finančného príspevku aj použitím loga Programu a v akýchkoľvek výrokoch alebo rozhovoroch v súlade s usmerneniami k vizuálnej identifikácii stanovených Európskou komisiou.

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas