IUVENTA / Mládež v akcii / Dokumenty / Žiadosti a záverečné správy / Formuláre platné pre rok 2010

Formuláre pre projekty podávané a schválené v roku 2010

Prosím, používajte pri predkladaní vašej prihlášky všetky zverejnené tlačivá. Používanie zverejnených kontrolných zoznamov zníží riziko vylúčenia vašej prihlášky z hodnotiaceho procesu pre neslplnenie formálnych kritérií.

Dôležité: Súčasťou formálnych kritérií je aj podmienka predloženia žiadosti v aktuálnej forme platnej k danému predkladaciemu termínu.

Upozornenie: pri predkladaní záverečnej správy používajte formulár platný v roku, v ktorom bol váš projekt schválený.

Nenašli ste na našej stránke formuláre na stiahnutie?

 Je to len dočasná situácia. Keďže podľa výnosu Ministerstva financií SR (zbierka zákonov č.312/2010) nesmieme zverejňovať súbory na stiahnutie vo formáte "*.doc", pretože tým dochádza k núteniu používateľov pouzívať konkrétny program na prezeranie a editovanie textu. Vzhľadom k tomuto nariadeniu sme museli všetky dokumenty okamžite stiahnúť a prebieha ich konverzia na "*.odt". "*.Klasickú doc" verziu si možete vyžiadať e-mailom, v pripade, že súhlasite s takymto formatom suboru. Formuláre vo formáte "*.odt" budeme zverejňovať priebežne počas tohto a budúceho týždňa.

Za komplikácie sa ospravedlňujeme a verime, že budúci týždeň už budú všetky formuláre späť na svojom mieste.

Akcia 1 – Mládež pre Európu

Podakcia 1.1 – Mládežnícke výmeny

Podakcia 1.2 – Mládežnícke iniciatívy

Podakcia 1.3 – Projekty mládežníckej demokracie

Akcia 1 – Projekty zamerané na viacero aktivít

Akcia 2 – Európska dobrovoľnícka služba

Akcia 3 – Mládež vo svete

Podakcia 3.1 – Spolupráca so susednými krajinami EÚ – mládežnícke výmeny

Podakcia 3.1 – Spolupráca so susednými krajinami EÚ – vzdelávacie aktivity a vytváranie sietí

Akcia 4 – Systémy podpory mládeže

Podakcia 4.3 – Vzdelávacie aktivity a vytváranie sietí osôb činných v práci s mládežou a mládežníckych organizáciách

Podakcia 4.3 – Projekty zamerané na viacero aktivít

Akcia 5 – Podpora európskej spolupráce v oblasti mládeže

Podakcia 5.1 – Stretnutia mladých ľudí a zodpovedných za mládežnícku politiku

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas