IUVENTA / Mládež v akcii / Dokumenty / Žiadosti a záverečné správy / Formuláre platné pre rok 2011

Formuláre pre projekty podávané a schválené v roku 2011

Prosím, používajte pri predkladaní vašej prihlášky všetky zverejnené tlačivá. Používanie zverejnených kontrolných zoznamov zníží riziko vylúčenia vašej prihlášky z hodnotiaceho procesu pre neslplnenie formálnych kritérií.

Neprehliadnite:  Od 1. novembra 2011 je nutné predkladať žiadosť o finančný príspevok elektronicky. Pri vypĺňaní elektronického formulára vás usmerní sprievodca (manuál) v slovenčine alebo angličtine. Obsahovú časť konzultujte s projektovými manažérkami z konzultačného tímu (pozri zložku Kontakty) a technickú časť na mob.: (421-917) 83 08 05 (Mgr. Andrej Lelič, Oddelenie vzťahov s verejnosťou).

Po vyplnení je potrebné žiadosť vytlačiť, podpísať a spolu s partnerskými potvrdeniami poslať do Národnej agentúry – 1 originál a 2 kópie. Elektronicky je nutné podávať všetky projekty okrem Akcie 2 – Európska dobrovoľnícka služba. Tam zostáva postup ako doposiaľ.

Dôležité: Súčasťou formálnych kritérií je aj podmienka predloženia žiadosti v aktuálnej forme platnej k danému predkladaciemu termínu.

Upozornenie: Pri predkladaní záverečnej správy používajte formulár platný v roku, v ktorom bol váš projekt schválený.

Pozor: Verzie dokumentov v odt formáte sa pri používaní internetových prehliadačov Mozilla Firefox a Google Chrome otvárajú automaticky, pri používaní Internet Explorer sa dokument objaví ako formát zip, je potrebné ho uložiť a následne otvoriť pomocou príslušného rozbaľovacieho programu.

Elektronický formulár pre podávanie žiadostí v akciách 1, 3, 4 (iba anglická verzia) a 5

Predbežný súhlas partnera

Akcia 1 – Mládež pre Európu

Podakcia 1.1 – Mládežnícke výmeny

Podakcia 1.2 – Mládežnícke iniciatívy

Podakcia 1.3 – Projekty mládežníckej demokracie

Akcia 1 – Projekty zamerané na viacero aktivít

Prílohy v slovenskom jazyku

Prílohy v anglickom jazyku

Akcia 2 – Európska dobrovoľnícka služba

Akcia 3 – Mládež vo svete

Podakcia 3.1 - Spolupráca so susednými krajinami EÚ – mládežnícke výmeny

Podakcia 3.1 – Spolupráca so susednými krajinami EÚ – vzdelávacie aktivity a vytváranie sietí

Akcia 4 – Systémy podpory mládeže

Podakcia 4.3 – Vzdelávacie aktivity a vytváranie sietí osôb činných v práci s mládežou a mládežníckych organizáciách

Podakcia 4.3 – Projekty zamerané na viacero aktivít

Prílohy v slovenskom jazyku

Príloha 1
Príloha 2

Akcia 5 – Podpora európskej spolupráce v oblasti mládeže

Podakcia 5.1 – Stretnutia mladých ľudí a zodpovedných za mládežnícku politiku

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas