IUVENTA / Mládež v akcii / Dokumenty / Žiadosti a záverečné správy / Formuláre platné pre rok 2012

Formuláre platné pre rok 2012

Pre rok 2012 platia nové formuláre elektronických žiadostí, dostupné v slovenskom a anglickom jazyku na našej stránke. Všetky žiadosti, s výnimkou Akcie 2, je potrebné predložiť elektronicky. Nové pravidlá platné pre rok 2012 sú uverejnené v Sprievodcovi programom Mládež v akciii.

Neprehliadnite: Pri vypĺňaní elektronického formulára vás usmerní sprievodca (manuál) v slovenčine. Obsahovú a technickú časť konzultujte s projektovými manažérkami z konzultačného tímu (pozri časť Kontakty).

Po elektronickom odoslaní žiadosti je potrebné formulár vytlačiť, podpísať a spolu s partnerskými potvrdeniami poslať do Národnej agentúry – 1 originál a 1 kópia. Elektronicky je nutné predložiť všetky žiadosti okrem Akcie 2 – Európska dobrovoľnícka služba. Žiadosti v rámci Akcie 2 sa predkladajú na štandardných formulároch.

Dôležité: Súčasťou formálnych kritérií je aj podmienka predloženia žiadosti platnej pre daný rok a predkladací termín.

Upozornenie: Pri predkladaní záverečnej správy používajte formulár platný v roku, v ktorom bol váš projekt schválený.

Pozor: Verzie dokumentov v odt formáte sa pri používaní internetových prehliadačov Mozilla Firefox a Google Chrome otvárajú automaticky, pri používaní Internet Explorer sa dokument objaví ako formát zip; je potrebné ho uložiť a následne otvoriť pomocou príslušného rozbaľovacieho programu.

Akcia 1, 3, 4 a 5

Elektronický formulár pre podávanie žiadostí v rámci akcií 1, 3, 4 a 5

Akcia 1 – Mládež pre Európu

Podakcia 1.1 – mládežnícke výmeny

Podakcia 1.2 – mládežnícke iniciatívy

Podakcia 1.3 – projekty mládežníckej demokracie

Akcia 2 – Európska dobrovoľnícka služba

 Projekty v rámci tejto Akcie sa v roku 2012 predkladajú na štandartných dokumentoch:

Akcia 3 – Mládež vo svete

Podakcia 3.1 – Spolupráca so susednými krajinami EÚ – mládežnícke výmeny

Podakcia 3.1 – Spolupráca so susednými krajinami EÚ – vzdelávacie aktivity a vytváranie sietí

Akcia 4 – Systémy podpory mládeže

Podakcia 4.3 – Vzdelávacie aktivity a vytváranie sietí osôb činných v práci s mládežou a mládežníckych organizáciách

Akcia 5 – Podpora európskej spolupráce v oblasti mládeže

Podakcia 5.1 – Stretnutia mladých ľudí a zodpovedných za mládežnícku politiku

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas