IUVENTA / Mládež v akcii / Dokumenty / Žiadosti a záverečné správy / Formuláre platné pre rok 2013

Formuláre platné pre rok 2013

Od roku 2012 platia nové formuláre elektronických žiadostí. Všetky žiadosti, s výnimkou Akcie 2, je potrebné predložiť elektronicky. Pravidlá platné pre rok 2013 sú uverejnené v Sprievodcovi programom Mládež v akcii.

Neprehliadnite: Pri vypĺňaní elektronického formulára vás usmerní sprievodca (manuál) v slovenčine Obsahovú a technickú časť konzultujte s projektovými manažérkami z konzultačného tímu (pozri časť Kontakty).

Po elektronickom odoslaní žiadosti je potrebné formulár vytlačiť, podpísať a spolu s partnerskými potvrdeniami poslať do Národnej agentúry – 1 originál a 1 kópia. Elektronicky je nutné predložiť všetky žiadosti okrem Akcie 2 – Európska dobrovoľnícka služba. Žiadosti v rámci Akcie 2 sa predkladajú na štandardných formulároch.

Dôležité: Súčasťou formálnych kritérií je aj podmienka predloženia žiadosti platnej pre daný rok a predkladací termín.

Upozornenie: Pri predkladaní záverečnej správy používajte formulár platný v roku, v ktorom bol váš projekt schválený.

Pozor: Verzie dokumentov v odt formáte sa pri používaní internetových prehliadačov Mozilla Firefox a Google Chrome otvárajú automaticky, pri používaní Internet Explorer sa dokument objaví ako formát zip; je potrebné ho uložiť a následne otvoriť pomocou príslušného rozbaľovacieho programu.

Akcia 1, 3, 4 a 5

Akcia 2 – Európska dobrovoľnícka služba

Formuláre záverečných správ 

Akcia 1 – Mládež pre Európu

 

Akcia 2 – Európska dobrovoľnícka služba

 

Akcia 3 – Mládež vo svete

 

Akcia 4 – Systémy podpory mládeže

 

Akcia 5 – Podpora európskej spolupráce v oblasti mládeže

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas