IUVENTA / Mládež v akcii / Kontakty

Kontakty

Mgr. Marcela Hajtmánková
riaditeľka odboru


Národná agentúra Erasmus+ zabezpečuje administráciu komunitárneho grantového programu EÚ Erasmus+:
  • konzultácie  (konzultácie projektových zámerov, konzultácie v rámci jednotlivých Akcií programu a pripomienky k projektom v oblasti mládeže a športu)
  • zmluvy (vystavovanie zmluvy a potvrdenia o získaní finančného príspevku, zmeny v projektoch a výberový proces)
  • záverečné správy (otázky súvisiace s vyúčtovaním projektov)
  • školiaca stratégia (otázky ohľadom školení realizovaných na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni, koordinácia školiteľského tímu a tímu regionálnych konzultantov)
  • Eurodesk (informačná sieť, ktorej úlohou je poskytovať informácie a rady pre mladých ľudí a všetkých tých, ktorí sa mládeži venujú profesionálne)
  • Regionálni konzultanti
  • Ďalšie dôležité kontakty
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas