IUVENTA / Mládež v akcii / Mládež v akcii / Fotogalérie / Vzdelávacie aktivity a vytváranie sietí osôb aktívnych v oblasti práce s mládežou a mládežníckych organizácií

Vzdelávacie aktivity a vytváranie sietí osôb aktívnych v oblasti práce s mládežou a mládežníckych organizácií

Táto akcia podporuje školenia ľudí aktívnych v oblasti mládeže a mládežnickych organizácií, konkrétne výmeny skúsenosti, odborných znalostí a dobrej praxe tak isto, ako aj aktivít, ktoré vedú k dlhotrvajúcim kvalitným projektom, partnerstvám a sieťam. Táto podakcia tiež podporuje dlhodobé mobility pracovníkov s mládežou. Žiadosti o grant v tejto podakcii sa predkladajú na základe výziev, ktoré zverejňuje Vzdelávacia, audiovizuálna a kultúrna výkonná agentúra v Bruseli.

Viac informácií o tejto akcii nájdete TU.

 

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas