IUVENTA / Mládež v akcii / Novinky MLADEŽ V AKCII

Novinky MVA


FACEBOOK CHAT: ERASMUS+ OPEN TO THE WORLD

16. 5. 2014

Máš otázky o programe Erasmus+, na ktoré si nenašiel odpoveď? Opýtaj sa na ne priamo expertov. Zapoj sa do Facebook chatu Erasmus+ v stredu 21. mája od 11:00.


ZMENA PREDKLADACIEHO TERMÍNU V PROGRAME ERASMUS+

17. 3. 2014

V nadväznosti na ťažkosti s prihlasovaním sa do účastníckeho portálu, ktoré avizovali žiadatelia o finančný príspevok z programu EÚ Erasmus+, sa Európska komisia rozhodla posunúť pôvodný predkladací termín (17. 3. 2014) na pondelok 24. marca 2014 do 12:00.


POHNITE SVETOM SPOLU S NAMI – NÁRODNÁ AGENTÚRA ERASMUS+ PRE OBLASŤ MLÁDEŽE A ŠPORTU VYPISUJE KONKURZ NA ŠKOLITEĽOV

17. 2. 2014

Národná agentúra programu Európskej únie Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu vypisuje konkurz na školiteľov pre školenia na medzinárodnej úrovni realizované Národnou agentúrou v rámci školiacej stratégie.


INŠTRUKTÁŽNE SEMINÁRE K VYPĹŇANIU PRIHLÁŠOK

31. 1. 2014

SAAIC - Národná agentúra vás pozýva na Inštruktážne semináre k vypĺňaniu prihlášok Kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov (KA1) v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici.

INFORMAČNÉ DNI K ERASMUS+ NA SLOVENSKU

15. 1. 2014

Počas mesiaca január 2014 pre vás IUVENTA pripravila Informačné dni k novému programu Európskej únie Erasmus+ v týchto mestách: Nitra, Žilina, Prešov a Trenčín.

INFORMAČNÉ DNI K ERASMUS+ V BRATISLAVE

5. 12. 2013

SAAIC a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže si Vás dovoľujú pozvať na „Informačné dni“ k novému programu Európskej únie pre vzdelávanie, mládež a šport na obdobie rokov 2014 – 2020 Erasmus+.

VÝSLEDKY VÝBEROVEJ KOMISIE K PREDKLADACIEMU TERMÍNU 1. 10. 2013

30. 11. 2013

Na základe odporúčania výberovej komisie programu Mládež v akcii zverejňujeme výsledky výberového procesu pre projekty predložené k 1. októbru 2013. Všetkým úspešným žiadateľom gratulujeme a želáme úspešnú realizáciu projektu.


UPOZORNENIE

28. 11. 2013

Nakoľko program Mládež v akcii končí a od januára 2014 bude Európska dobrovoľnícka služba súčasťou programu Erasmus +, Národná agentúra v súčasnosti neprijíma nové žiadosti o akreditáciu ani žiadosti a obnovenie akreditácie. Akreditácie na hosťovanie a vysielanie v rámci EDS budú pokračovať v januári 2014, sledujte prosím novinky našej web stránke.

ERASMUS+ MÁ ZELENÚ: VIAC AKO 4 MILIÓNY OBČANOV ZÍSKAJÚ GRANTY EÚ NA ROZVOJ ZRUČNOSTÍ A ZAMESTNATEĽNOSTI

19. 11. 2013

Európsky parlament dnes schválil Erasmus+, nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktorý sa má začať v januári

KOŠICE HOSŤOVALI INICIATÍVU EÚ "MLÁDEŽ V POHYBE“

7. 10. 2013

Kasárne/Kulturpark v Košiciach – Európskom hlavnom meste kultúry 2013 – sa v dňoch 3. až 5. októbra 2013 stali dejiskom Iniciatívy Európskej únie „MLÁDEŽ V POHYBE“. Jej cieľom je podporovať aktivity smerujúce k zvyšovaniu vzdelanosti a zamestnateľnosti mladých ľudí prostredníctvom využívania mobilitných vzdelávacích aktivít a aktivít neformálneho vzdelávania pre všetkých mladých ľudí v Európe. Na trojdňovom podujatí v Košiciach sa zúčastnili viaceré partnerské organizácie, medzi nimi aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, a predstavili sa mladí ľudia z úspešných projektov podporených v rámci programu Mládež v akcii a Programu celoživotného vzdelávania.


Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas