IUVENTA / Mládež v akcii / Novinky MLADEŽ V AKCII / EURÓPSKY TÝŽDEŇ MLÁDEŽE AJ NA SLOVENSKU!

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MLÁDEŽE AJ NA SLOVENSKU!

20. 5. 2013

Hlavným organizátorom podujatia je IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Národná agentúra programu EÚ Mládež v akcii. Počas celého týždňa bude prebiehať množstvo aktivít na regionálnej úrovni, pričom otvorenie aktivít na národnej úrovni sa bude konať v Bratislave v utorok 28. mája 2013 v čase od 10.00 h do 14.00 h na Hviezdoslavovom námestí.

Kompletný program národného podujatia v Bratislave nájdete tu.

Okrem prezentácie možností pre mladých ľudí by sme chceli podporiť ich participáciu na občianskom živote aj formou aktívneho dialógu s poslancami Európskeho parlamentu, zástupcami ministerstva, samosprávy a občianskymi aktivistami.

V regiónoch sa bude Európsky týždeň mládeže 2013 konať nasledovných termínoch:

  • 29. 5. 2013 (streda) – Žiar nad Hronom
  • 29. 5. 2013 (streda) – Púchov
  • 29. 5. 2013 (streda) – Partizánske
  • 29. 5. 2013 (streda) – Košice
  • 30. 5. 2013 (štvrtok) – Handlová
  • 30. 5. 2013 (štvrtok) – Prešov
  • 31. 5. 2013 (piatok) – Nové Mesto nad Váhom
  • 31. 5. 2013 (piatok) – Dubnica nad Váhom
  • 31. 5. 2013 (štvrtok) – Žilina
  • 31. 5. 2013 (piatok) – Humenné

Kompletný program regionálnych podujatí nájdete tu.

Hlavným cieľom Európskeho týždňa mládeže 2013 je vyzdvihnúť program Mládež v akcii. V rámci podujatia existuje možnosť predviesť úspešné vykonávanie programu pred tým, ako ho v roku 2014 nahradí nový program zameraný na mládež. Ďalšou témou Európskeho týždňa mládeže 2013 je aktívne občianstvo mladých, ktoré bude zamerané aj na účasť mladých na spoločenskom dianí a vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014.

Komisárka Vassiliouová bude 31. mája v Bruseli hostiť podujatie na vysokej úrovni, na ktorom sa oslávi 25. výročie spustenia programov EÚ zameraných na mládež. Podujatie bude tvoriť politická diskusia a slávnostné odovzdávanie cien za výnimočné projekty podporované v rámci programu Mládež v akcii. Po premietnutí videa približujúceho históriu a dosiahnuté úspechy programov EÚ zameraných na mládež bude nasledovať diskusia venovaná významu účasti mladých ľudí pre nich samých a pri formovaní spoločenstiev a spoločnosti ako celku. Podujatie bude zakončené slávnostným odovzdávaním cien za výnimočné projekty v rámci programu Mládež v akcii, ktoré nominovali všetky krajiny zapojené do programu a ktoré vybrala porota zložená z predstaviteľov inštitúcií EÚ a Európskeho fóra mládeže.

Európska komisia v dňoch 30. – 31. mája postaví na nádvorí Európskeho parlamentu v Bruseli stan, v ktorom budú predstavené výnimočné projekty v rámci programu Mládež v akcii ako súčasť festivalu YO!Fest, ktorý organizuje Európske fórum mládeže. Na festivale YO!Fest bude takisto spustená kampaň Európskeho fóra mládeže League of Young Voters predchádzajúca voľbám do Európskeho parlamentu v roku 2014 a bude sa oslavovať 25. výročie spustenia programov EÚ zameraných na mládež.

Európska komisia v Bruseli usporiada aj konferenciu týkajúcu sa prebiehajúceho štruktúrovaného dialógu EÚ s mladými ľuďmi a mládežníckymi organizáciami. Konferencia bude znamenať začiatok zhodnotenia tohto jedinečného procesu a zúčastnia sa na nej zástupcovia všetkých národných pracovných skupín, ktoré riadia proces účasti v 27 členských štátoch EÚ. Na konferencii sa budú vymieňať najlepšie postupy pri vedení štruktúrovaného dialógu a navrhnú sa závery týkajúce sa jeho budúceho vývoja a vedenia.

Mladí ľudia, ktorí by sa radi zapojili do regionálnych a národných podujatí a činností, ktoré sa uskutočnia v rámci Európskeho týždňa mládeže, môžu navštíviť webovú stránku www.youthweek.eu. Na portáli je uvedený prehľad podujatí organizovaných po celej Európe. 

Na Slovensku nájdete všetky informácie na stránke www.mladezvakcii.sk.

youth_week_loga  logo%20ekb%20biele

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas