IUVENTA / Mládež v akcii / O nás / Akcie programu / Akcia 1 – Mládež pre Európu

Akcia 1 – Mládež pre Európu

Všeobecným cieľom tejto akcie je podporiť aktívne občianstvo mladých ľudí všeobecne a najmä ich európske občianstvo, ktoré sa dosahuje aktívnou participáciou mladých ľudí na rozvoji spoločnosti a Európskej únie. Ďalej ide o rozvoj zmyslu mladých ľudí pre prináleženie k EÚ, pestovanie mobility, rozvoj interkultúrneho vzdelávania, presadzovanie hodnôt EÚ, iniciatívy, podnikavosti, tvorivosti, atď.

Štruktúra akcie

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas