IUVENTA / Mládež v akcii / O nás / Akcie programu / Akcia 1 – Mládež pre Európu / Akcia 1.1 – Mládežnícke výmeny

Akcia 1.1 – Mládežnícke výmeny

Máš chuť stretnúť sa s mladými ľuďmi z iných krajín, spoznať ich krajinu a kultúru a diskutovať o spoločne vybranej téme? Potom sú nasledujúce riadky určené práve pre Teba.
Pre ktoré krajiny je určená táto akcia?

Do tejto akcie sa môžu zapojiť mladí ľudia s nasledovných programových krajín:

 • Členské štáty európskej únie (EÚ): Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko  Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia.
 • Programové krajiny európskej asociácie voľného obchodu (EFTA), ktoré sú členmi Európskeho ekonomického priestoru (EEA): Island, Lichtenštajnsko, Nórsko.
 • Programové krajiny, ktoré sú kandidátmi na vstup do Európskej únie: Turecko.

Základné pravidlo výmeny: Akákoľvek výmena musí zahŕňať minimálne dve rozdielne programové krajiny, z ktorých aspoň jedna je členským štátom EÚ.

Ktoré aktivity   n i e   j e   možné považovať za mládežnícku výmenu?

 • akademické študijné pobyty,
 • výmenné aktivity, ktorých cieľom je tvorba finančného zisku,
 • výmenné aktivity, ktoré možno klasifikovať ako turistické festivaly,
 • prázdninové výlety,
 • jazykové kurzy,
 • umelecké turné,
 • výmeny školských tried,
 • športové súťaže,
 • školenia politikov,
 • štatutárne schôdze organizácií,
 • pracovné tábory.
Kto sa môže výmeny zúčastniť?

Mládežníckej výmeny sa môžu zúčastniť mladí ľudia od 13 do 25 rokov s trvalým pobytom v programovej krajine. Malý počet účastníkov skupiny môže mať viac ako 25 rokov, ale účastníci nesmú byť starší ako 30 rokov.

Koľko musí (môže) byť účastníkov?

Každá mládežnícka výmena musí mať minimálne 16 a maximálne 60 účastníkov okrem skupinových vedúcich.

Prečo mať skupinových vedúcich?

Každá partnerská skupina musí mať skupinového vedúceho, ktorý sprevádza skupinu mladých ľudí, dohliada na ich bezpečnosť, motivuje a podnecuje na aktívne zapájanie sa do jednotlivých činností. Mládežnícky vedúci musí mať min. 18 rokov.

Ako dlho môže (musí) projekt trvať?

Minimálna hranica dĺžky trvania projektu nie je stanovená, ale musí mať dostatočne dlhý priestor na prípravu aktivít a na ich zhodnotenie. Maximálna dĺžka je 15 mesiacov.

Minimálna dĺžka trvania aktivít je 6 dní, maximálna 21 dní (okrem dní určených na cestovanie).

Musí byť výmena na jednom mieste?

Zvyčajne sa výmena koná v krajine hostiteľskej partnerskej skupiny. Môže však byť aj putovná, keď sa skupina mladých ľudí presúva cez dve alebo viac programových krajín.

Vzhľadom na počet zapojených krajín mládežnícke výmeny rozdeľujeme na:

 • Bilaterálna mládežnícka výmena: dve skupiny z dvoch rôznych programových krajín, z ktorých minimálne jedna je členskou krajinou EÚ. Každá skupina musí mať minimálne 8 účastníkov + skupinový vedúci.
 • Trilaterálna mládežnícka výmena: tri skupiny z rôznych programových krajín, z ktorých minimálne jedna je členskou krajinou EÚ. Každá skupina musí mať minimálne 6 účastníkov + skupinový vedúci.
 • Multilaterálna mládežnícka výmena: minimálne štyri skupiny z rôznych programových krajín, z ktorých minimálne jedna je členskou krajinou EÚ. Každá skupina musí mať minimálne 4 účastníkov + skupinový vedúci.

Bilaterálne mládežnícke výmeny sú určené predovšetkým pre tých, ktorí realizujú svoj prvý európsky projekt. V každom projekte vystupuje jedna alebo viac vysielajúcich organizácií, ktoré cestujú do krajiny hostiteľskej organizácie. Ak máš problémy s nájdením si partnerskej skupiny, najjednoduchšia cesta je napísať e-mailom špecifikácie Tvojho projektu, potom prípadné požiadavky na partnera – typ organizácie, činnosti, nezabudni tiež pripísať tému projektu. Následne môžeš čakať na e-maily, odpovedať, selektovať, dohodnúť sa s konkrétnym partnerom a napokon pracovať na príprave Tvojho projektu. Nevieš kam napísať? Pomôže Ti EURODESK (Európska informačná sieť pre mládež) – www.eurodesk.sk, e-mail: eurodesk@iuventa.sk.

Výmena musí byť podložená jasným a štruktúrovaným programom a tomu zodpovedajúcimi pracovnými metódami. Mladí ľudia tak dostávajú príležitosť byť maximálne zapojení do prípravy, realizácie a hodnotenia. Vhodnými metódami sú: práca v národnostne zmiešaných skupinách, role play, diskusia, workshopy, návštevy projektov a organizácií, simulácia, zážitkové aktivity.

Podrobnejšie informácie nájdeš v Sprievodcovi programom Mládež v akcii. Ak sa rozhodneš zorganizovať projekt mládežníckej iniciatívy, neváhaj osloviť regionálneho konzultanta programu Mládež v akcii, ktorý ti poradí a môže dať cenné typy a nápady, niektorého z koučov alebo kontaktujte priamo Národnú agentúru Mládež v akcii.

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas