IUVENTA / Mládež v akcii / O nás / Akcie programu / Akcia 1 – Mládež pre Európu / Akcia 1.2 – Mládežnícke iniciatívy

Akcia 1.2 – mládežnícke iniciatívy

Si mladý/-á a máš kopec nápadov, čo by sa dalo v Tvojom okolí zlepšiť alebo máš odvahu vytvoriť niečo nové a zároveň užitočné pre určitú skupinu v spoločnosti, či širokú verejnosť? Ak máš zopár šikovných priateľov a jediné, čo vám chýba je finančný príspevok na realizáciu svojho malého sna v Tvojej obci/meste táto akcia je určená pre Teba.

Mládežnícke iniciatívy sú projekty zaujímavé pre všetkých mladých ľudí, ktorí sú aktívni a majú chuť zmeniť niečo vo svojej obci alebo meste, pričom získajú veľa nových zručností a preveria svoju tvorivosť.

Táto akcia ponúka možnosť získať cenné skúsenosti a vedomosti z oblasti projektového manažmentu, komunikácie, sieťovania, ale najmä zmeniť svoje okolie k lepšiemu – „zrealizovať si svoj vlastný sen“.

V snahe podporiť a zvýšiť kvalitu podávaných projektov Mládežníckych iniciatív sme pre Vás vytvorili Pool koučov. Kto je kouč a aká je jeho úloha v projektoch Mládežníckych iniciatív sa môžete dočítať tu

Chceme zrealizovať svoj projekt – môžeme?

Ak chcete realizovať projekt mládežníckej iniciatívy, mali by ste byť neformálna skupina aspoň 4 mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov, alebo nezisková organizácia. Mladí ľudia vo veku od 15 do 17 rokov môžu realizovať mládežnícku iniciatívu iba pod vedením kouča.

Kouč je osoba, ktorá má skúsenosti s prácou s mládežou a/alebo mládežníckymi iniciatívami. Kouč by mal podporovať a pomáhať skupine v závislosti od potrieb danej skupiny mladých ľudí, ale nemal by zasahovať do mládežníckej iniciatívy. 

Aké typy mládežníckych iniciatív poznáme?

  • Národná mládežnícka iniciatíva: realizuje skupina mladých ľudí vo svojej krajine na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni.
  • Nadnárodná: pripravená spoločne dvoma alebo viacerými skupinami z rôznych krajín (minimálne 4 účastníci za každú krajinu). Aktivity sú navrhnuté na základe podobných potrieb spoločnosti v zúčastnených krajinách a prebiehajú paralelne v každej krajine, pričom každý partner pracuje v prospech svojej miestnej komunity.
Ako dlho môže trvať projekt mládežníckej iniciatívy?

Od 3 do 18 mesiacov.
Kto môže žiadať o projekt mládežníckej iniciatívy?

  • neformálna skupina tvorená minimálne 4 mladými ľuďmi, z ktorých jeden, preberá na seba zodpovednosť za podpísanie zmluvy o finančnom príspevku. V prípade, že ani jeden člen skupiny nedosiahol vek 18 rokov, zodpovednosť za projekt môže prebrať niektorý z rodičov zúčastnených mladých ľudí.
  • nezisková organizácia zastupujúca skupinu min. 4 mladých ľudí.

Pri nadnárodnej mládežníckej iniciatíve jeden z realizátorov preberie úlohu koordinátora a žiada o finančný príspevok pre celý projekt vo svojej národnej agentúre (jednostranné financovanie) v mene všetkých realizátorov. Jeden z realizátorov musí byť z členskej krajiny EÚ.

Najčastejšie chyby v žiadostiach 

  • projekt nevychádza z potrieb, záujmu a iniciatívy samotných mladých ľudí a nie je nimi realizovaný;
  • v projekte chýba jasné a konkrétne zadefinovanie potrieb z akých projekt vychádza;
  • v projekte chýba popis samotnej skupiny mladých ľudí, ktorí projekt realizujú (najmä v prípadoch, ak projekt predkladá nezisková organizácia);
  • nejasné zadefinovanie cieľov projektu;
  • nedostatočné rozpísanie programových aktivít;
  • projekt nie je dostatočne inovatívny, nakoľko ide o sa o prefinancovanie bežných aktivít žiadateľa.

Podrobnejšie informácie ako aj pravidlá financovanie nájdeš v Sprievodcovi programom Mládež v akcii časť B – Akcia 1.2 – Mládežnícke iniciatívy.

Žiadosť a kontrolný zoznam nájdeš tu a nezabudni pozrieť aj Program Mládež v akcii krok za krokom. Ak sa rozhodneš zorganizovať projekt mládežníckej iniciatívy, neváhaj osloviť regionálneho konzultanta programu Mládež v akcii, ktorý ti poradí a môže dať cenné typy a nápady, niektorého z koučov alebo kontaktujte priamo Národnú agentúru Mládež v akcii.

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas