IUVENTA / Mládež v akcii / O nás / Akcie programu / Akcia 4 – Systémy podpory mládeže / Akcia 4.3 – Vzdelávacie aktivity a vytváranie sietí osôb aktívnych v práci s mládežou a v mládežníckych organizáciách

Akcia 4.3 – Vzdelávacie aktivity a vytváranie sietí osôb aktívnych v práci s mládežou a v mládežníckych organizáciách

Projekty vzdelávacích aktivít a vytvárania sietí pozostávajú z:

 • projektov propagujúcich výmeny, spoluprácu organizácií a školenia v oblasti práce s mládežou. Projekty by mali byť zamerané najmä na podporu rozvoja spôsobilostí a inováciu rôznych prístupov v práci s mládežou, ako ja na výmenu skúseností, odborných znalostí a príkladov dobrej praxe medzi osobami a organizáciami činnými v práci s mládežou.
 • projektov, ktoré vedú k rozvoju a tvorbe ďalších projektov v rámci programu Mládež v akcii. Je dôležité, aby tieto projekty realizovali aktivity napomáhajúce všetkým potenciálnym organizátorom pripraviť a rozvinúť nové projekty v rámci programu Mládež v akcii. Ide najmä o zaručenie podpory a potrebných zručností pre tvorbu projektov; podpory pre hľadanie partnerov; nástrojov a prostriedkov pre zvýšenie kvality projektov.
Kto sa môže projektov akcie 4.3 zúčastniť?
 • mládežnícki pracovníci;
 • školitelia;
 • podporní zamestnanci;
 •  mentori;
 • projektoví manažéri;
 • mládežnícki lídri;
 • skupiny mladých ľudí;
 • ostatní zapojení do mládežníckych aktivít alebo ľudia so záujmom o neformálne učenie a mládežnícke záležitosti.
Z akých aktivít pozostáva Akcia 4.3?
 • Pracovná stáž: Mládežnícky líder alebo mládežnícky pracovník zistí, ako pracuje iná mládežnícka organizácia v zahraničí. Bude pozorovať prácu organizácie a bude sa zúčastňovať jej aktivít.
  POZOR!!! Veľkou výhodou pracovnej stáže je nenáročnosť písania projektu, nenáročnosť rozpočtu a získanie veľkých skúseností a znalostí pre fungovanie organizácie.
 • Realizačná poradná návšteva: Umožňuje potenciálnym partnerom projektu stretnúť sa, prediskutovať návrhy projektu a podľa možnosti pripraviť a spísať Žiadosť o finančný príspevok.
  POZOR!!! S pomocou tejto návštevy máte možnosť sa zadarmo stretnúť s partnerom, vydiskutovať si s ním viacero projektov do budúcnosti, lepšie spoznať "kolegov z brandže" z inej krajiny a upevniť si spoluprácu.
 • Hodnotiace stretnutie: Umožňuje z programu financované stretnutie partnerov projektu, na ktorom môžu do hĺbky zhodnotiť uskutočnený seminár alebo školenie.
 • Študijný pobyt: Študijný pobyt umožňuje viacerým mládežníckym pracovníkom s jednej organizácie krátkodobý pobyt v organizácii v zahraničí, kde majú možnosť vidieť prácu s mládežou a mládežnícku realitu v inej krajine. Je tu priestor na odovzdanie si kontaktov a vznik partnerstva s cieľom budúcej spolupráce.
  POZOR!!! Pri príprave študijného pobytu si potrebujete zadať tému pobytu, ktorá by súvisela s prioritami programu Mládež v akcii.
 • Budovanie partnerstiev: Budovanie partnerstiev poskytuje možnosť pre organizáciu nájsť si partnerov a vytvorenie nových projektov v rámci programu Mládež v akcii. Ide o spoznaní sa navzájom a skúmaní možností ďalšej spolupráce.
  POZOR!!! Budovanie partnerstiev je veľmi vhodné pre organizácie, ktoré začínajú alebo nemajú dostatok kontaktov a zahraničných partnerov. S výzvou organizovania seminára zameraného na budovanie partnerstiev sa obráťte na EURODESK, Národnú agentúru alebo využite všetky možné a dostupné kontakty. Veľa organizácii zo zahraničia čaká na výzvy takéhoto typu a okamžite reagujú.
 • Seminár: Seminár poskytuje priestor pre diskusiu a výmenu poznatkov, skúseností a príkladov dobrej praxe na určitú špecifickú tému, ktorá je prepojená s cieľmi a prioritami programu Mládež v akcii. Môže obsahovať viacej teoretického prístupu.
  POZOR!!! Nepomýľte si seminár so školením. Seminár je viac teoretický a školenie viac praktické.
 • Školenie: Školenie slúži na získanie nových zručností, ktoré pomôžu zlepšiť kvalitu projektov v rámci programu Mládež v akcii a kvalitu medzinárodnej spolupráce vo všeobecnosti. Školenie sa sústredí na metódy praktického typu a je riadené kompetentnými školiteľmi.
 • Vytváranie sietí: Projektu tohto typu slúžia na vytvorenie novej siete partnerov, ktorí medzi sebou budú spolupracovať v dlhodobej perspektíve. Taktiež slúži na posilnenie už existujúcich sietí organizácií, ktoré spolupracujú v rámci programu Mládež v akcii. V projekte vytváranie sietí je možné skombinovať viacero hore uvedených aktivít (pracovná stáž, študijný pobyt, budovanie partnerstiev, hodnotiace stretnutie, školenie atď.).
  POZOR!!! Keďže ide o zložitejší projekt, jeho prípravu odporúčame konzultovať s Národnou agentúrou.

Viac informácii nájdete v Sprievodcovi programom Mládež v akcii. Ak sa rozhodneš zorganizovať projekt v rámcie Akcie 4.3, neváhaj osloviť regionálneho konzultanta programu Mládež v akcii, ktorý Ti poradí a môže dať cenné typy a nápady, alebo v prípade otázok kontaktuj Národnú agentúru Mládež v akcii.


Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas