IUVENTA / Mládež v akcii / O nás / Naše aktivity

Naše aktivity

Národná agentúra programu Mládež v akcii sa v programovom období 2007 – 2013 zameriava najmä na rozvoj nasledujúcich prioritných oblastí:

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas