IUVENTA / Mládež v akcii / O nás / Naše aktivity / Začlenenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí

Začlenenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí

Stratégia začlenenia mladých ľudí s nedostatkom príležitostí

Národná agentúra si v rámci stratégie Začlenenia mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do programu Mládež v akcii stanovila ako prioritu rómske komunity. Táto priorita bola zvolená na základe nedostatočného zastúpenia rómskej mládeže v projektoch programu Mládež v akcii.

Národná agentúra naďalej dáva veľkú prioritu projektom, ktoré zapájajú aj iných mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, avšak cielene pracuje na zvyšovaní počtu a kvality projektov so zapojením rómskej mládeže.

V súlade s danou prioritou boli v období rokov 2008 – 2010 realizované na národnej úrovni nasledovné aktivity:

Aktivít sa spolu zúčastnilo 91 účastníkov, ktorí pracujú s rómskou mládežou.

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas