IUVENTA / Mládež v akcii / O nás / Program Mládež v akcii

Program Mládež v akcii

Európska Komisia, Európsky Parlament a členské štáty Európskej únie zriadili program Mládež v akcii, ktorý podporuje neformálne učenie mladých ľudí. Program sa bude realizovať v rokoch 2007 – 2013.

Program Mládež v akcii je postavený na skúsenostiach niekoľkých programov – Mládež pre Európu (1989 – 1999), Európska dobrovoľnícka služba a Program Mládež (2000 – 2006).

Zameranie programu:

 • Podpora aktívneho občianstva mladých ľudí
 • Rozvinutie solidarity a povzbudenie tolerancie medzi mladými ľuďmi
 • Podporenie vzájomného porozumenia mladých ľudí
 • Rozvoj kvality podporných systémov v oblasti mládeže
 • Napomáhanie európskej spolupráci v oblasti mládeže

Európske priority:

 • Európske občianstvo
 • Aktívna participácia
 • Kultúrna diverzita
 • Zapojenie znevýhodnených mladých ľudí
Aké sú prvky programu?
 • Neformálne vzdelávanie
 • Uznanie neformálneho vzdelávania v programe Mládež v akcii
 • Viditeľnosť programu Mládež v akcii
 • Zhodnotenie a šírenie výsledkov
 • Nediskriminácia (aj rovnosť medzi mužmi a ženami)
 • Ochrana a bezpečnosť detí
 • Viacjazyčnosť
Kto sa môže zúčastniť programu?
 • Program môžu využiť mladí ľudia medzi 13 a 30 rokom
 • Hlavnou cieľovou skupinou sú 15 až 28 roční
 • Programové krajiny: EÚ, EFTA/EEA, Kandidátske krajiny na vstup do EÚ
 • Susediace partnerské krajiny: južná a východná Európa, Euromed, východná Európa a Kaukaz
Aké sú Akcie programu?
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas