IUVENTA / Mládež v akcii / Po schválení projektu / Projektový cyklus a zmeny v projekte

Projektový cyklus a zmeny v projekte

Zmeny v projektoch

Ako oznámiť zmenu v projekte?

Ak sa dostanete do situácie, ktorej jediným riešením je zmena v projekte, tak najefektívnejší spôsob ako na danú zmenu upozorniť Národnú agentúru je nasledovný (postupujte prosím podľa nasledovných krokov):

1.    Ešte raz si dobre premyslite, či je realizácia zmeny naozaj jediným možným riešením.

2.    Podľa sprievodného listu, ktorý vám prišiel so zmluvou už viete, ktorý projektový manažér je za váš projekt zodpovedný. Jemu adresujete buď e-mail alebo list, na základe ktorého oficiálne podávate žiadosť o zmenu v projekte. Prosím v komunikácii s Národnou agentúrou vždy uvádzajte číslo zmluvy, resp. projektu.

3.    Žiadosť o zmenu v projekte je možné podávať e-mailom alebo oficiálnym listom. Na základe nasledovnej tabuľky zistíte v akej forme ja potreba danú zmenu v projekte zaslať.

                       Zmena

                        E-mail

                  Oficiálny list

 zmena počtu účastníkov
                            x  
 zmena partnera
   x vrátane nového partnerského potvrdenia
 zmena dátumu konania aktivity
                              x
 zmena v programových aktivitách
                            x  
 zmena štatutára
                               x
 zmena kontaktnej osoby pre projekt
                            x  
 zmena miesta konania projektu
                            x  
 zmena miesta a/alebo dátumu konania APV
                            x  
 zmena dĺžky trvania projektu
                              x
 zmena dĺžky trvania aktvity
                              x
 zmena v rozpočte projektu – Podakacia 5.1
   x spolu s upravenými príslušnými stránkami v projekte
 zmena bankového účtu
                            x  x spolu s upravenými príslušnými stránkami v projekte
 

Viac informácii nájdete v Sprievodcovi programom Mládež v akcii


Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas