IUVENTA / Mládež v akcii / Školenia / Medzinárodné školenia

Medzinárodné školenia

Medzinárodná školiaca stratégia

  •   Hľadáte nový impulz pre svoju organizáciu alebo neformálnu skupinu?
  •   Chceli by si získať nové informácie askúsenosti z medzinárodných školení?
  •   Hľadáte partnerov pre svoje projekty?
  •   Osobnostný rast, uznanie o absolvovaní – Youthpass a komunikácia v cudzom jazyku zaručená!

Vyberte si školenie

Národné agentúry programu Mládež v akcii a SALTO (Support advanced learning and training opportunities ) Vám každoročne ponúkajú možnosti zapojenia sa do medzinárodných školiacich aktivít na rôzne témy, a tým Vám ponúkajú šancu posunúť seba a svoju organizáciu/ neformálnu skupinu na medzinárodnú úroveň. Stačí si kliknúť na náš kalendár školení (LINK), v ktorom si môžete pozrieť prehľadne usporiadané medzinárodné, národné a regionálne školenia spolu s termínmi do kedy je možné poslať prihlášku.

Národná agentúra pravidelne informuje o aktuálnych školeniach na internetovej stránke www.iuventa.sk v sekcii Aktuálne školenia, kde je uvedená kontaktná osoba zodpovedná za prípravu a realizáciu vybraného školenia.

Pošlite nám prihlášku

Ak ste si našli v kalendári medzinárodné školenie, o ktoré máte záujem, stiahnite si z našej stránky prihlášku a pošlite nám ju na adresu: alena.tomanova@iuventa.sk . Každé školenie má svoj deadline – posledný možný dátum na prijatie prihlášky, takže si to zbytočne nenechávajte na poslednú chvíľu.

Pozor: Na niektoré medzinárodné školenia je možné sa prihlásiť iba vyplnením on-line prihlášky!!!

Vybrali sme Vás!

Po obdržaní prihlášky na medzinárodné školenie sa uskutoční výber slovenských kandidátov, maximálne 7 dní po deadline. Následne na to Vám príde od nás e-mail s informáciou o Vašom podporení ,resp. nepodporení.

Každá účasť na medzinárodnom školení sa skladá z troch častí

Účasť na prípravnom stretnutí

Účastníkovi budú poskytnuté informácie týkajúce sa programu Mládež v akcii, témy a obsahu školenia (program) , logistiky (vybavenie letenky, naplánovanie cesty a nevyhnutná administratíva).

Účasť na medzinárodnom školení

Po návrate zo školenia je účastník povinný poslať vypísanú Záverečnú správu zo školenia, ktorého sa zúčastnil, v prípade refundácie vzniknutých nákladov aj originály cestovných lístkov.

Účasť na hodnotiacom stretnutí

Všetci účastníci, ktorí sa zúčastnili medzinárodných školení v rámci programu Mládež v akcii majú možnosť zúčastniť sa aj hodnotiaceho stretnutia, ktoré sa koná raz do roka. Na hodnotiacom stretnutí bude vytvorený priestor na spoznávanie iných mladých ľudí, ktorí sa zúčastnili medzinárodných školení, budú mať možnosť pre sebareflexiu ako aj na uvedomenie si svojich zručností a poznatkov z účasti na medzinárodnom školení.

V prípade otázok ohľadom medzinárodnej školiacej stratégie kontaktujte pracovníkov uvedených pri jednotlivých školení a vzdelávacích aktivít.

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas