IUVENTA / Mládež v akcii / Školenia / Národné školenia

Národné školenia

Národná školiaca stratégia

Národné školenia sú zabezpečované pracovníkmi Národnej agentúry v spolupráci s externými školiteľmi, alebo samotnými školiteľmi vybranými na základe pravidelných verejných výziev pripravených Národnou agentúrou.

Školenia sú plánované v súlade so stanovenými každoročnými prioritami.

Cieľom školení je:

  • propagovať ciele a priority programu Mládež v akcii;
  • podporiť a propagovať jednotlivé akcie programu Mládež v akcii;
  • podporiť neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou;
  • dať priestor na výmenu skúseností v práci s mládežou a získať nové partnerstvá na projekty.

Stratégiou Národnej agentúry je realizovať dlhodobé vzdelávacie aktivity zamerané na rozvoj a podporu konkrétnych kompetencií pre mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou.

Medzi dlhodobé aktivity patria:

  • školenia a systematická podpora pre potenciálne hostiteľské organizácie v rámci Európskej dobrovoľníckej služby (ďalej iba „EDS“);
  • školenia na podporu práce novoakreditovaných organizácií na vysielanie alebo hosťovanie dobrovoľníkov v rámci EDS;
  • školenia a systematická podpora pracovníkov samospráv, v ktorých agende je systém práce s mládežou na lokálnej úrovni;
  • školenia a systematická podpora pracovníkov s rómskou komunitou;
  • školenia a systematická podpora mladých vedúcich s potenciálom realizácie mládežníckej výmeny.

Národná agentúra pravidelne informuje o aktuálnych školeniach na internetovej stránke www.iuventa.sk v sekcii Aktuálne školenia, kde je uvedená kontaktná osoba zodpovedná za prípravu a realizáciu vybraného školenia.

V prípade ďalších otázok kontaktujte pracovníkov uvedených pri jednotlivých školení a vzdelávacích aktivít.

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas