IUVENTA / Mládež v akcii / Začínate s projektom? / Termíny predkladania projektov a potrebné formuláre

Termíny predkladania projektov a potrebné formuláre

Predkladacie termíny žiadosti o finančný príspevok


Termíny pre projekty predkladané do príslušnej Národnej agentúry sú nasledovné:

  • 1. február
  • 1. máj
  • 1. október


Termíny pre projekty predkladané do Vzdelávacej, audiovizuálnej a kultúrnej výkonnej agentúry sú nasledovné:

  • 1. február
  • 1. jún
  • 1. september

Poznámka: Výnimkou sú EDS projekty, ktoré zapájajú mladých ľudí s nedostatkom príležitostí a ich trvanie je od 2 týždňov do 2 mesiacov. Takéto projekty môžu byť podané najneskôr 2 týždne pred zasadnutím výberovej komisie.


Termíny zasadania výberovej komisie v roku 2013:

  • 27. marca
  • 26. júna
  • 27. novembra


Aktuálne výzvy na podávanie tématických projektov pravidelne zverejňujeme v časti Novinky. 


Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas