IUVENTA / Novinky IUVENTA

Novinky IUVENTA


Mladí za ľudské práva! / Youth for Human Rights!

25. 5. 2018

Mladí za ľudské práva! / Youth for Human Rights!

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je partnerom v projekte konzorcia Národných agentúr Erasmus+ pre mládež a šport

„Youth for Human Rights“ s cieľom podporiť vzdelávanie k ľudským právam v oblasti práce s mládežou.


7. Zasadnutie slovensko-českej zmiešanej komisie v oblasti mládeže

23. 5. 2018

7. Zasadnutie slovensko-českej zmiešanej komisie v oblasti mládeže

V dňoch 14. – 15. mája 2018 sa po šesťročnej prestávke uskutočnilo v Bratislave v poradí siedme zasadnutie slovensko-českej zmiešanej komisie pre oblasť mládeže. Výsledkom rokovania bude Protokol o spolupráci, ktorý má  formu zápisu z rokovania a definuje spoluprácu v oblasti mládeže medzi Českou republikou a Slovenskou republikou.


OSN v Ženeve privítala našu stredoškolskú elitu v oblasti ľudských práv

14. 5. 2018

OSN v Ženeve privítala našu stredoškolskú elitu v oblasti ľudských práv

Olympiáda ľudských práv už dvadsať rokov podporuje mladých ľudí so záujmom o ľudskoprávnu problematiku a upozorňuje tak na význam ľudskoprávneho vzdelávania a zvyšovanie jeho kvality na slovenských školách. Vďaka osobnému nasadeniu celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv ponúka táto súťaž obohacujúce sprievodné podujatia a príležitosť stretnúť sa s významnými osobnosťami v oblasti presadzovania a ochrany ľudských práv na Slovensku.


Europe Goes Local – Podpora práce s mládežou na úrovni samospráv

25. 4. 2018

Europe Goes Local – Podpora práce s mládežou na úrovni samospráv

V dňoch 20.-21.4.2018 sa v Senci uskutočnila tretia, posledná fáza pilotného vzdelávania v rámci medzinárodného projektu Europe Goes Local – Podpora práce s mládežou na úrovni samospráv. Vyvrcholením bola Slovensko - česká konferencia, ktorou sa uzatvorilo bezplatné trojfázové školenie lokálnych tímov v oblasti práce s mládežou. 


Výskum príčin radikalizácie mládeže vo veku 14 - 17 rokov

24. 4. 2018

Výskum príčin radikalizácie mládeže vo veku 14 - 17 rokov

Mladá generácia má potenciál prispievať k ozdravovaniu a rozvoju spoločnosti nastavovaním zrkadla, spochybňovaním mocenských štruktúr či úprimnosti deklarovaných hodnôt. Ak mladí ľudia veria určitým hodnotám, vedia do ich presadzovania vložiť energiu, čas a odvahu. Tieto hodnoty však môžu byť rôzne. V prípade, ak hodnoty nie sú v súlade s hodnotami ľudských práv a demokracie, môže byť ich presadzovanie nebezpečné nielen pre samotných aktérov, ale aj pre ich okolie a spoločnosť ako takú. 


VÝSLEDKY VÝBEROVEJ KOMISIE K PREDKLADACIEMU TERMÍNU 15.2.2018

16. 4. 2018

VÝSLEDKY VÝBEROVEJ KOMISIE K PREDKLADACIEMU TERMÍNU 15.2.2018 Na základe odporúčania Výberovej komisie programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže zverejňujeme výsledky výberového procesu projektových žiadostí predložených k 15.2.2018. Všetkým úspešným žiadateľom gratulujeme a želáme úspešnú realizáciu projektu.

TLAČOVÁ SPRÁVA - Medzinárodné školenie: Úloha práce s mládežou v boji proti násilnej radikalizácii a význam rozvoja demokratických kompetencií

13. 4. 2018

TLAČOVÁ SPRÁVA - Medzinárodné školenie: Úloha práce s mládežou v boji proti násilnej radikalizácii a význam rozvoja demokratických kompetencií

 V termíne 9.4.2018–12.4.2018 spoluorganizovali tri inštitúcie IUVENTA – NA Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, SR  


Európske priority v národnom kontexte pre rok 2018

29. 3. 2018

Európske priority v národnom kontexte pre rok 2018

Národná agentúra Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu dáva do pozornosti európske priority v národnom kontexte pre rok 2018. Nasledujúce priority, na ktoré sa kladie dôraz v projektoch podávaných v roku 2018, môžu byť realizované prostredníctvom KA1, KA2 a KA3. 


VZDELÁVANIE K ĽUDSKÝM PRÁVAM

22. 3. 2018

VZDELÁVANIE K ĽUDSKÝM PRÁVAM

Iuventa – Slovenský inštitút mládeže je jedným z partnerov medzinárodného projektu „Youth for Human Rights“, ktorého cieľom je podpora a zvýšenie kvality vzdelávania k ľudským právam v oblasti práce s mládežou. Jedným z výstupov projektu je aj vzdelávanie pre školiteľov pracovníkov s mládežou zamerané na rôzne aspekty ľudskoprávneho prístupu v práci s mládežou a metód neformálneho vzdelávania k ľudským právam.Spolupráca so Švajčiarskom v rámci programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže

19. 3. 2018

Spolupráca so Švajčiarskom v rámci programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže

Informácie pre záujemcov o spoluprácu so Švajčiarskom v rámci programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže.


Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+ baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030