IUVENTA / Novinky IUVENTA / TERMÍN NA PREDKLADANIE PROJEKTOVÝCH ŽIADOSTÍ ERASMUS+ PRE OBLASŤ MLÁDEŽE JE 2. FEBRUÁR 2016

TERMÍN NA PREDKLADANIE PROJEKTOVÝCH ŽIADOSTÍ ERASMUS+ PRE OBLASŤ MLÁDEŽE JE 2. FEBRUÁR 2016

20. 1. 2016

Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu informuje potenciálnych žiadateľov, že v roku 2016 bude podporovať nasledujúce aktivity.

V rámci Kľúčovej akcie 1 aktivity zamerané na začlenenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do spoločnosti ako aj inklúziu rómskej mládeže a podporu krátkodobých projektov Európskej dobrovoľníckej služby. Cieľom je aj podpora prvožiadateľov a mladých ľudí, ktorí sa zúčastnili na národných projektoch zameraných na zvýšenie kvality práce s mládežou. Takisto projektové zámery podporujúce prvky tolerancie, interkultúrneho dialógu, boja proti xenofóbii, rasizmu, antisemitizmu a ideológiám popierajúcim základné ľudské a občianske práva.

V rámci Kľúčovej akcie 2 je to podpora nadnárodných iniciatív mládeže, rozvoj kvality a zavádzanie nových trendov a inovácií v oblasti vzdelávania v rámci strategických partnerstiev.

Cieľmi Kľúčovej akcie 3 je podpora aktivít Štruktúrovaného dialógu v rámci témy predsedníctva SR v Rade EÚ v druhej polovici roku 2016, a to práca s mládežou ako priestor na rozvoj potenciálu mladých ľudí a príprava aktivít zameraných na tému prevencie radikalizácie mládeže a zvyšujúceho sa extrémizmu a nenávistného vyjadrovania.

Predkladacie termíny projektových žiadostí v rámci každej Kľúčovej akcie sú v roku 2016 nasledovné:
2. február 2016 (do 12:00 h. Stredoeurópskeho času)
26. apríl 2016 (do 12:00 h. Stredoeurópskeho času)
4. október 2016 (do 12:00 h. Stredoeurópskeho času).

Podrobné podmienky sú k dispozícii v príručke aj na našej stránke.

Oficiálna internetová stránka programu EÚ Erasmus+ je: http://www.erasmusplus.sk

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030