IUVENTA / Novinky IUVENTA / TRÉNING PRE ZÁSTUPCOV SAMOSPRÁV

TRÉNING PRE ZÁSTUPCOV SAMOSPRÁV

25. 5. 2016

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a s partnerom projektu Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom - Komunálnou poisťovňou, pripravuje v dňoch 27. - 29. 6. 2016 vo Zvolene tréning určený zástupcom samospráv, ktorí sú v nej zodpovední za deti a mladých ľudí, pracovníkom s deťmi a mladými ľuďmi ako aj pracovníkom s marginalizovanými a znevýhodnenými skupinami detí a mladých ľudí.

Cieľom tréningu je vzdelávať a podporovať zástupcov samospráv v napĺňaní princípov Komunít priateľských deťom a mladým ľuďom a upriamiť pozornosť na dlhodobo nereflektované potreby detí a mladých ľudí. Taktiež chceme podnietiť mapovanie potrieb detí a mladých ľudí a vytváranie mechanizmov reagovania na tieto potreby - tvorba a implementácia akčných plánov na úrovni samospráv, príp. inštitúcií a organizácií v nich pôsobiacich.

V prípade záujmu o tréning, prosím, vyplňte do 24.6.2016 prihlasovací formulár:

https://docs.google.com/forms/d/1UagFhPEqZUXrh9OuH5JQAi65BUzP-W3EqIC6zWVXLYc/edit?usp=drive_web 

 

POZVÁNKA 

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030