IUVENTA / Novinky IUVENTA / Akreditácia organizácií pre program Erasmus+ mládež (2021-2027)

Akreditácia organizácií pre program Erasmus+ mládež (2021-2027)

24. 9. 2020

Akreditácia organizácií pre program Erasmus+ mládež (2021-2027)

Jednou z noviniek nového programu Erasmus+ mládež na nové programové obdobie (2021-2027) je akreditácia organizácií v rámci Kľúčovej akcie 1.

Akreditácia Erasmus+ je určená organizáciám, ktoré sa venujú práci s mládežou, a chcú byť súčasťou KA1 projektov programu Erasmus+ na obdobie rokov 2021-2027.

Akreditácia nie je podmienkou zapojenia sa do programu v rámci KA1 a predkladať žiadosti o grant bude možné aj v prípade, že organizácia nebude akreditovaná.

Avšak akreditácia zjednodušuje proces predkladania projektových žiadostí a podporuje strategické plánovanie a rozvoj organizácií.

Pridelenie akreditácie potvrdzuje, že žiadateľ s cieľom rozvoja svojej organizácie vytvoril strategický plán pre realizáciu vysoko kvalitných projektov s dopadom na jej bežnú činnosť a aktivity v oblasti lokálnej práce s mládežou.

Pre udelenie akreditácie nie je nevyhnutná predošlá skúsenosť s programom Erasmus+, ale je nutná preukázateľná skúsenosť a pôsobenie v oblasti lokálnej práce s mládežou po dobu minimálne dvoch rokov pred predložením žiadosti o akreditáciu.

O akreditáciu v rámci súčasných podmienok je možné požiadať priebežne až do 31.12.2021.

Po tomto termíne budú v priebehu programového obdobia otvorené aj ďalšie kolá výziev na akreditáciu organizácií.

Bližšie informácie z Európskej komisie týkajúce sa akreditácie organizácií v novom programe pre oblasť mládeže nájdete tu.

Online žiadosti na predkladanie akreditácie organizácií pre KA1 Erasmus+ (2021-2027) sú dostupné tu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informačný webinár - akreditácia organizácií Erasmus+ mládež (2021-2027)

Dňa 14. októbra 2020 v čase 10:00 – 11:30 hod. Národná agentúra Erasmus+ pre mládež realizuje informačný webinár určený pre organizácie, ktoré majú záujem získať informácie o akreditácii v rámci KA1 pre nové programového obdobie 2021-2027.

Webinár bude prebiehať prostredníctvom programu ZOOM, na ktorý vám zašleme odkaz po vašej registrácii TU a po ukončení termínu prihlasovania.

Zaregistrovať sa je možné najneskôr do 12. októbra 2020 do 12:00 hod.

Prostredníctvom webinára získate informácie o akreditácii v programe Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu v rámci KA1 na obdobie 2021-2027, ako vypracovať žiadosť o akreditáciu, základné informácie o jednotlivých aktivitách KA1 Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu 2021-2027 a samozrejme bude aj priestor na otázky.

Teší sa na vás Národná agentúra Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu!

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030