IUVENTA / Novinky IUVENTA / Aktívny prístup k ochrane životného prostredia a zdravia vo viacerých mestách a obciach na Slovensku

Aktívny prístup k ochrane životného prostredia a zdravia vo viacerých mestách a obciach na Slovensku

2. 6. 2021

Aktívny prístup k ochrane životného prostredia a zdravia vo viacerých mestách a obciach na Slovensku

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa ako mediálny partner pridáva k celosvetovej iniciatíve River Cleanup a k svetovému dňu životného prostredia a k svetovému dňu oceánov v rámci medzinárodného projektu Zaži čisté rieky – Clean Rivers Experience.

Aktívne spájajú rôzne disciplíny a prístupy, aby posunuli Slovensko k ekologickej zodpovednosti a inšpirovali ľudí k udržateľnému spôsobu života. Po tom, ako s pomocou vyše 400 dobrovoľníkov im podarilo po celom Slovensku očistiť brehy riek od viac ako 20 ton odpadu, sa zamerajú aj tento rok na vodné toky a rieky po celom Slovensku.

K aktivite pod spoločným názvom s "Zaži čisté rieky” sa pridajú skupiny dobrovoľníkov z rôznych regiónov Slovenska.

Aktivitu organizuje nezisková organizácia Human Health Institute n.o. - Inštitút pre ľudské zdravie (HHI) podporou jednotlivých obcí a miest, v rámci myšlienky Žiť vedomo, pod vedením zakladateľky inštitútu HHI, aktivistky zameranej na podporu a ochranu zdravia a životného prostredia, PhDr. Eriky Jung, MBA, environmentálnej špecialistky a projektovej manažérky Mgr. Lucie Olívie Ďurčovej a koordinátorov z jednotlivých zapojených lokalít. Spoločne tak podporia globálne ekologické hnutie na lokálnej úrovni. Nad aktivitou prevzali záštitu primátor hlavného mesta Bratislava Ing. arch. Matúš Vallo a primátor mesta Košice, Ing. Jaroslav Poláček.               

V Bratislave je spoluorganizátorom Asociácia bratislavských vodáckych klubov zastúpená prezidentom RNDr. Vladimírom Mišíkom, CSc, v rámci svojej tradičnej každoročnej akcie Upratovanie bratislavských brehov.                   

“Budúci víkend zahajujeme priamu akciu, ktorej cieľom je očistiť naše životné prostredie, ale aj seba samých. Zažite čisté rieky - Clean Rivers Experience doprajte si zážitok zo spoločného poznávania a čistenia životného prostredia, ktoré je aj Vašou vzácnou súčasťou,” vyzývajú organizátorky k účasti a uvedomeniu si významu ochrany prírody a hlavne našich vzácnych vôd. “ Stretávame v piatok 04.06, v sobotu 05.06 a v nedeľu 06. júna v blízkosti vodných tokov a vodných plôch vo viacerých mestách na Slovensku (Bratislava, Trnava, Budmerice, Modra, Spišská Nová Ves, Galanta, Červeník, Šaľa, Komárno, Marcelová, Trnava, Trenčín, Trstice, Prievidza, Košice, Snina, Púchov, Kalonda, Zvolen...). Z hygienických dôvodov prosíme každého zabezpečiť si rukavice a pevné vrece alebo tašku na zber odpadu a tiež vlastnú fľašu s vodou.”

Počas prechádzky budú účastníci môcť intenzívne precítiť prírodné prostredie. Vyzbieraním odpadu, ktorý pri objavovaní lokality nájdu, tiež podporia ochranu nenahraditeľného prírodného bohatstva, našich vodných zdrojov. Týmto spôsobom tiež prispejú k zachovaniu cenných prírodných biotopov a najviac ohrozených druhov rastlín a živočíchov, ktoré Slovensko má.

Aktivitu na Slovensku v rámci celosvetového podujatia organizácie “River Cleanup” na čistenie a ochranu riek pod vedením organizácie Human Health Institute n.o. - Inštitút pre ľudské zdravie. podporili aj mestá Bratislava, Budmerice, Červeník, Donovaly, Galanta, Komárno (SR) - Komárom (HU), Kalonda, Košice, Marcelová, Modra, Prievidza, Púchov, Strážske, Spišská Nová Ves, Šaľa, Trnava, Trstice, Trenčín, Zvolen a zabezpečia odvoz vyzbieraného komunálneho odpadu a poskytnú koordinátorom v jednotlivých mestách technické zabezpečenie, ktoré zahŕňa rukavice, vrecia na odpad a mediálnu podporu, s cieľom zvýšenia účasti dobrovoľníkov na podujatí v jednotlivých mestách a obciach.               

Zoznam aktivít:

 • 6. Júna 2021 Bratislava Zaži čisté rieky / Upratovanie bratislavských brehov -Vodácky areál Zemník               
 • 6. Júna 2021 Bratislava Zaži čisté rieky / Upratovanie bratislavských brehov – Karloveská zátoka
 • 6. Júna 2021 Bratislava Zaži čisté rieky / Upratovanie bratislavských brehov - Vlčie Hrdlo - Lodenica AŠK Inter
 • 6. Júna 2021 Bratislava Zaži čisté rieky / Upratovanie bratislavských brehov Petržalka Lido - VK Dunajčík
 • 5. Júna 2021 Červeník Zaži čisté rieky Červeník
 • 6. Júna 2021 Budmerice Zaži čisté rieky Budmerice
 • 5. Júna 2021 Galanta Zaži čisté rieky Galanta
 • 5. Júna 2021 Kalonda Zaži čisté rieky - Ipeľ - Kalonda
 • 4. Júna 2021 Komárno Zaži čisté rieky Komárno - Rozmarínka
 • 4. Júna 2021 Komárno Zaži čisté rieky Komárno - Pohraničná
 • 5. Júna 2021 Komárno Zaži čisté rieky Komárno - tiszta folyókért Komárom
 • 6. Júna 2021 Košice Zaži čisté rieky Košice
 • 4. Júna 2021 Košice KVP Zaži čisté rieky Košice KVP
 • 4. Júna 2021 Marcelová Zaži čisté rieky Marcelová
 • 6. Júna 2021 Modra Zaži čisté rieky Modra
 • 6. Júna 2021 Púchov Zaži čisté rieky Púchov
 • 5. Júna 2021 Prievidza Zaži čisté rieky Prievidza
 • 6. Júna 2021 Strážske Zaži čisté rieky Strážske
 • 4. Júna 2021 Spišská Nová Ves Zaži čisté rieky - Spišská Nová Ves
 • 6. Júna 2021 Šaľa Zaži čisté rieky Šaľa
 • 5. Júna 2021 Trnava Zaži čisté rieky Trnava
 • 4. Júna 2021 Trenčín Zaži čisté rieky Trenčín
 • 5. Júna 2021 Zvolen Zaži čisté rieky Zvolen
 • 4. Júna 2021 Donovaly Zaži čisté rieky Donovaly - OU Donovaly
 •  

 

Kontakt:

 • Lucia Ďurčová, tel.: +421 911 710 271

e-mail: hhi@hhi.institute

Ďalšie informácie:

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030