IUVENTA / Novinky IUVENTA

Novinky IUVENTA


Pozor zmena: predlženie predkladacieho termínu v rámci KA1 programu Erasmus+ pre oblasť mládeže

11. 5. 2021

Pozor zmena: predlženie predkladacieho termínu v rámci KA1 programu Erasmus+ pre oblasť mládeže

Projekty v rámci Kľúčovej akcie 1 majú predlžený predkladací termín: z 11. mája 2021 na termín 18.máj 2021 do 12.00 hod. (poludnie bruselského času).


Pozývame vás stať sa súčasťou Európskeho týždňa mládeže 2021!

11. 5. 2021

Pozývame vás stať sa súčasťou Európskeho týždňa mládeže 2021!

Európsky týždeň mládeže 2021 sa uskutoční v týždni od 24. do 30. mája. V celej Európe sa budú konať rôzne zaujímavé a inšpiratívne podujatia pod heslom „Budúcnosť máme vo svojich rukách“.


Slovenčina na slovíčko v celoštátnom kole olympiády

10. 5. 2021

Slovenčina na slovíčko v celoštátnom kole olympiády

Milovníci našej nádhernej slovenčiny predviedli svoje rečnícke schopnosti pred odbornými porotami počas Celoštátneho kola Olympiády zo slovenského jazyka dňa 19. 4. 2021.


Mladí biológovia súťažili vo vedomostiach aj v projektoch

10. 5. 2021

Mladí biológovia súťažili vo vedomostiach aj v projektoch

Po úspešnom zvládnutí minuloročného online celoštátneho kola Biologickej olympiády projektovej časti, sa v tomto roku uskutočnila online aj teoreticko-praktická časť dňa 13. 4. 2021. Súťažiaci riešili okrem testu aj dve virtuálne praktické úlohy. Elektronickú platformu pre IUVENTU – Slovenský inštitút mládeže zabezpečovala Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. To, že súťažiaci zvládli všetky úlohy potvrdzuje fakt, že až na jedného súťažiaceho boli všetci úspešnými riešiteľmi.


Medaile z Dejepisnej olympiády sú už rozdané

10. 5. 2021

Medaile z Dejepisnej olympiády sú už rozdané

Zanietení budúci historici z radov základných aj stredných škôl mali aj tento rok silnú motiváciu študovať, bádať, hľadať a pýtať sa na historické fakty, súvislosti, príčiny a následky rôznych udalostí, činov a rozhodnutí.


Stredoškoláci získali svojimi podnikateľskými nápadmi investorov

6. 5. 2021

Stredoškoláci získali svojimi podnikateľskými nápadmi investorov

Nezisková vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko už po 26. krát zrealizovala pre študentov programu Aplikovaná ekonómia Veľtrh podnikateľských talentov. Druhý krát v histórii sa podujatie konalo online. Zapojilo sa 144 študentov z 29-tich študentských firiem zo stredných škôl z celého Slovenska, ktorí presvedčili odbornú porotu o kvalite svojich výrobkov a služieb.


Naši žiaci sa na Otvorenom rakúskom turnaji mladých fyzikov umiestnili na vynikajúcom druhom mieste

4. 5. 2021

Naši žiaci sa na Otvorenom rakúskom turnaji mladých fyzikov umiestnili na vynikajúcom druhom mieste

Online Otvoreného rakúskeho turnaja mladých fyzikov (AYPT) sa v dňoch 8. až 10. apríla 2021 sa za Slovensko zúčastnilo družstvo v zložení: Michal Varšányi, kapitán (Spojená škola Novohradská 3, Bratislava), Nina Nevláčilová (1. súkromné gymnázium, Bajkalská 20, Bratislava a Daniela Vasiľová (Gymnázium, Kpt. Nálepku 279, Sobrance).


50. výročie Olympiády v ruskom jazyku zavŕšené celoštátnym kolom!

4. 5. 2021

50. výročie Olympiády v ruskom jazyku zavŕšené celoštátnym kolom!

Dňa 8. apríla 2021 o 9:00 h bolo celoštátne kolo v ruskom jazyku odštartované testom realizovaným cez aplikáciu EduPage, o 10:00 h pokračovalo kulturologickým testom a následne ústnou časťou cez videokonferenciu. V 7 kategóriách celkovo súťažilo 43 súťažiacich. Dňa 9. apríla prebehlo vyhodnotenie súťaže formou videokonferencie a očakávane vyhlásenie medailistov.


Medailové umiestnenia sme získali aj na Medzinárodnej Mendelejevskej chemickej olympiáde

4. 5. 2021

Medailové umiestnenia sme získali aj na Medzinárodnej Mendelejevskej chemickej olympiáde

V dňoch 22. – 26. 4. 2021 sa uskutočnil online 55. ročník Medzinárodnej Mendelejevskej chemickej olympiády.


1. predkladacie termíny pre žiadosti v rámci novej generácie programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity pre rok 2021

30. 4. 2021

1. predkladacie termíny pre žiadosti v rámci novej generácie programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity pre rok 2021

Programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity vstupujú do programového obdobia 2021 – 2027 s ohlásením množstva nových príležitostí pre účastníkov, nových iniciatív, možností zapojenia sa pre organizácie a s ambicióznymi cieľmi súvisiacimi so snahou prispievať k zvýšeniu kvality formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia v Európe.


Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030