IUVENTA / Novinky IUVENTA / Celoštátne kolo Olympiády v informatike z pohodlia svojich domovov

Celoštátne kolo Olympiády v informatike z pohodlia svojich domovov

1. 4. 2020

Celoštátne kolo Olympiády v informatike z pohodlia svojich domovov

Po prijatí tvrdých opatrení, ktoré vydal Ústredný krízový štáb SR, ostali predmetové olympiády doslova paralyzované. Zákerné ochorenie COVID-19 vyberá svoju daň vo všetkých sférach našej spoločnosti a vzdelávanie nie je výnimkou. Šťastím v tejto náročnej situácii je bezpochyby možnosť realizovať súťažné kolá dištančnou formou, čo duchaprítomne využil predseda Olympiády v informatike, RNDr. Michal Forišek, PhD.. Celoštátne kolo Olympiády v informatike sa vďaka nemu a jeho tímu zrealizovalo 26. – 27. marca 2020, pričom sa súťaže zúčastnilo 29 súťažiacich kategórie A.

O samotnej príprave informoval M. Forišek slovami: „Pri príprave online celoštátneho kola sme nezačínali úplne od nuly. Máme súťaže bežiace cez internet, a teda aj časť potrebnej infraštruktúry. Napriek tomu však bolo potrebných viacero krokov, aby sme zabezpečili dostatočnú úroveň pohodlia a zároveň rozumnú kontrolu rovnakých podmienok pre všetkých súťažiacich. Situáciu nám nezľahčovala ani skutočnosť, že súťaž je organizovaná nielen na Slovensku, ale v rovnakom čase a s rovnakými úlohami aj v Českej republike, postup sme teda museli koordinovať aj s kolegami z Čiech. Pred celoštátnym kolom sme súťažiacim rozoslali dotazník o ich technických možnostiach v domácom prostredí. Následne sme podľa jeho výsledkov zvolili možnosť, že súťažiaci sa počas súťaže pripoja (s vypnutým mikrofónom, len kvôli obrazu) ku skupinovému videohovoru. Odovzdávať riešenia a klásť otázky mohli pomocou webového rozhrania, ktoré sme špeciálne pre túto súťaž pripravili.“

Vyhodnotenie súťaže M. Forišek zrealizoval live video streamom 27. 3. 2020 o 17:00 hod. Počas vyhodnotenia poďakoval nielen za prácu opravovateľov, podpore zo strany komisie, či IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, ale osobitné poďakovanie vyjadril aj rodinám súťažiacich, ktoré boli ochotné vytvoriť na dva dni svojim deťom podmienky kompatibilné so súťažou.

Na delenom treťom mieste sa umiestnila Lucia Krajčoviechová zo Spojenej školy, Novohradská 3, Bratislava a Michal Farnbauer z Gymnázia, Grösslingová 18, Bratislava. Druhé miesto obsadil Jozef Fülöp z Gymnázia, Grösslingová 18, Bratislava. Víťazom sa stal Matej Urban rovnako z Gymnázia, Grösslingová 18, Bratislava.

 foto_ck oi

 miesto výhry M. Urbana počas CK OI

 

A ako zvládli dištančnú formu celoštátneho kola naši medailisti? Na to odpovedali traja z nich.

Barbora Knaperková (IUVENTA): Ako ste doma zvládli realizáciu online celoštátneho kola? 

Matej Urban: “Je veľa súťaží, ktoré sa robia takto online z domu, takže pre mňa to nebolo nič až také špeciálne.”

Jozef Fülöp: “Z môjho pohľadu bola súťaž výborne pripravená. Zvládol som ju bezproblémovo.

Michal Farnbauer: “Nebolo to pre mňa nič netradičné, keďže sa zúčastňujem pravidelne tzv. contestov, čo sú online programátorské súťaže, ktoré nie je možné riešiť inak.” 

Barbora Knaperková (IUVENTA): Aké mal tento typ súťaže výhody / nevýhody?

Matej Urban: “Až taký veľký rozdiel v tom nebol. Výhody vidím v tom, že netreba nikam cestovať a nevýhody, že sa nestretnem s ostatnými súťažiacimi. Samotná súťaž ale bola naozaj takmer to isté.”

Jozef Fülöp: “Za výhodu považujem napríklad, že som mohol riešiť úlohy sám vo svojej izbe. Vďaka tomu, že pri mne neboli iní riešitelia, som sa mohol voľne prechádzať a nahlas premýšľať o riešení. Na druhej strane mi bolo ľúto, že som sa nemohol osobne stretnúť s ostatnými súťažiacimi.

Michal Farnbauer: “Výhoda bola určite v tom, že som nemusel ráno nikam ďaleko ísť a mohol som využiť čas na spánok. Mal som také podmienky, aké som si spravil, takisto aj ostatní súťažiaci. Takže neviem, či to je viac výhoda alebo nevýhoda. Čo určite vnímam ako nevýhodu je, že som nebol motivovaný kolektívom ostatných. Počas súťaže sme boli v jednej miestnosti, kde sme riešili súťaž všetci a posúťaži sme mali možnosť sa rozprávať.  Klasické celoštátne kolo bolo lepšie aj v tom, že sme sa hrali spoločenské hry a občas sme aj na nejakú strechu vyliezli, bolo to celé viac fajn :).” 


Barbora Knaperková (IUVENTA): Ako trávite svoj čas v domácej karanténe, kým sú školy zatvorené?

Matej Urban: “Programujem o niečo viac ako bežne, robím úlohy, ktoré nám učitelia zadávajú a hrám minecraft.”

Jozef Fülöp: “Samozrejme musím sa venovať školským online hodinám a materiálom. Okrem toho sa snažím čas využiť produktívne, napríklad prípravou na (ústne) maturity alebo aj zlepšovaním sa v informatike. Mám aj veľa voľného času, ktorý trávim trebárs čítaním knižky.”

Michal Farnbauer: “Rovnako ako som trávil čas aj predtým, iba namiesto stretávania sa s kamarátmi, s nimi volám cez internet.” 


Medailistom a postupujúcim na sústredenia 
pred Medzinárodnou olympiádou v informatike (IOI) a Stredoeurópskou olympiádou v informatike (CEOI), ktoré sa rovnako plánujú realizovať dištančnou formou, srdečne blahoželáme!Autorka článku: Barbora Knaperková (Odbor predmetových olympiád a postupových súťaží, IUVENTA)
Foto: M. Urban

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030