IUVENTA / Novinky IUVENTA / ČO PONÚKA EURÓPSKA ÚNIA MLADÝM ĽUĎOM

ČO PONÚKA EURÓPSKA ÚNIA MLADÝM ĽUĎOM

22. 3. 2021

ČO PONÚKA EURÓPSKA ÚNIA MLADÝM ĽUĎOM

PRAVIDLÁ ÚČASTI VO VIDEOSÚŤAŽI

Zapojiť sa môže každý mladý človek vo veku 13 – 30 rokov, ktorý od 17.3.2021 do 20.4.2021, ktorý doručí originálne video, ktoré spĺňa tieto pravidlá:

1/ Videá musia mať obsahové zameranie na tému :

ČO PONÚKA EURÓPSKA ÚNIA MLADÝM ĽUĎOM.

2/ Video môže obsahovať:

a/ pozitívne osobné skúsenosti mladých ľudí so svojím zážitkom, prínosom, obohatením, ktorý im projekt EÚ umožnil,

b/ skúsenosti iných mladých ľudí, ktorým ponuky EÚ umožnili nové rozvíjať vedomosti, zručnosti či osobné postoje,

    c/ rozhovory s európskymi poslancami, úradníkmi európskych inštitúcií zamerané na podporu života mladých ľudí,

  d/ iné kreatívne vzdelávacie nápady zamerané na tému video súťaže.

3/ Poslanie videa: motivačno-vzdelávací rozmer.

4/ Maximálna dĺžka videa je 10 minút.

5/ Jeden účastník/ zoskupenie môže do súťaže zaslať jedno video.

6/ Celé video musí byť originálne, žiadna časť nesmie obsahovať doteraz zverejnené videá.

7/ Použitá hudba alebo obrázky nesmú porušovať autorské práva.

8/ Každé doručené video musí obsahovať:

V úvode názov: Čo ponúka európska únia mladým ľuďom.

V závere: @Meno a Priezvisko autora, rok zhotovenie, použitá hudba resp. obrázok.

Vyhlasovateľ: Rada mládeže Žilinského kraja

9/ Akceptované sú formáty videí: mp4, avi, mov.

10/ Video musí byť spracované v slovenskom alebo anglickom jazyku.

HODNOTENIE DORUČENÝCH VIDEÍ

Doručené krátke videá budú hodnotené v 2 kolách.

V prvom kole budú videa hodnotené odborníkmi na projekt Európskej únie. Súťažným videám bude pridelené číslo. Video bude pre hodnotiteľov anonymne. Každý z hodnotiteľov ohodnotí súťažné video neverejne, podľa vopred stanovených kritérií pomenovaných v obsahu výzvy. Prvé tri videá získajú odmenu vo forme darčekovej poukážky: Darčeková poukážka: 1. miesto vo výške 150,00€ 2. miesto vo výške 100,00€ 3. miesto vo výške 50,00€.

Rozhodnutie hodnotiacej komisie je konečné, výsledky nebudú oznamované jednotlivcom elektronickou poštou.

V druhom kole bude videá môcť hodnotiť široká verejnosť cez sociálne siete, kde budú pod anonymným číslom zverejnené. Na základe získaných počtov laikov vytvoria v určenom čase vytvoria poradie. Videá s najvyšším počtom laikov budú odmenené ďalšími darčekovými poukážkami: 1. miesto vo výške 150,00€, 2. miesto vo výške 100,00€, 3. miesto vo výške 50,00€.

Každý zo zapojených obdrží aj sladkú odmenu.

Vyhlásenie ocenení bude 25.mája 2021 z oboch kôl elektronickou formou.

DORUČENIE VIDEA

1/ informácie o doručení videa je potrebné zaslať do 20.4.2021 na mail rmzk@rmzk.sk

Mail bude obsahovať:

a/ Meno a priezvisko autora (resp. zástupcu skupiny),

b/ Rok narodenia autora,

c/ Bydlisko autora (plnú adresu),

d/ Kontakt (e-mail),

e/ link na stiahnutie videa (Video musí byť doručené cez internetové portály z ktorých ho bude možné stiahnuť).

Do predmetu mailu uviesť: EÚ MLADÝM ĽUĎOM

Autor, ktorý video doručí do súťaže dáva doručením vyhlasovateľovi súťaže súhlas so zverejnením a medializáciou videa, a to ako celku, tak aj jeho časti aj po ukončení súťaže.

V prípade použitia videa ako vzdelávacieho materiálu sa vopred vzdáva akejkoľvek odmeny po jeho použití.

 

 

*Táto súťaž bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže*

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030