IUVENTA / Novinky IUVENTA

Novinky IUVENTA


PF 2020

22. 12. 2019

PF 2020

Veselé Vianoce a úspešný nový rok 2020 vám prajú zamestnanci org. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. 


Výsledky výberových komisií programov EÚ ERASMUS+ a EURÓPSKY ZBOR SOLIDARITY

18. 12. 2019

Výsledky výberových komisií programov EÚ ERASMUS+ a EURÓPSKY ZBOR SOLIDARITY

Na základe odporúčania výberových komisií programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity zverejňujeme výsledky výberových procesov projektových žiadostí predložených k 1.10.2019. Všetkým úspešným žiadateľom gratulujeme a želáme úspešnú realizáciu projektu.


Na konferencii „EMPOWER - no uznaj“ sa oceňovali ukážkové projekty a aktéri neformálneho vzdelávania a pribudlo 25 nových signatárov k „Deklarácii o uznávaní prínosov neformálneho vzdelávania"

12. 12. 2019

Na konferencii „EMPOWER - no uznaj“ sa oceňovali ukážkové projekty a aktéri neformálneho vzdelávania a pribudlo 25 nových signatárov k „Deklarácii o uznávaní prínosov neformálneho vzdelávania"

S cieľom obnoviť medzisektorovú spoluprácu v oblasti neformálneho vzdelávania v práci s mládežou vychádzajúcej z podpisu Deklarácie o uznávaní prínosov neformálneho vzdelávania, sa dňa 11. decembra 2019 uskutočnila konferencia “Empower - no uznaj” spojená s predstavením príkladov dobrej praxe a oceňovaním ukážkových subjektov podporujúcich a poskytujúcich neformálne vzdelávanie, ako aj projektov rozvíjajúcich neformálne vzdelávanie prostredníctvom medzisektorovej spolupráce.


Infodeň Spoznajme sa navzájom – 1. ročník programu Škola bez nenávisti

27. 11. 2019

Infodeň Spoznajme sa navzájom – 1. ročník programu Škola bez nenávisti

V Bratislave sa 25. novembra 2019 stretli účastníci 1. ročníka programu Škola bez nenávisti s cieľom navzájom sa viac spoznať a odovzdať si jeho hlavné posolstvo a obsah programu.


IUVENTA je súčasťou projektu nadnárodnej spolupráce medzi výskumníkmi z celej Európy v sieti COST

22. 11. 2019

IUVENTA je súčasťou projektu nadnárodnej spolupráce medzi výskumníkmi z celej Európy v sieti COST

V termíne 21.11.2019 IUVENTA hosťovala prvé projektové stretnutie manažmentu programu „COST“ na podporu nadnárodnej spolupráce medzi výskumníkmi z celej Európy, v rámci projektu „Rural NEET Youth Network: Modeling the risk underlying rural NEETs social exclusion“ (RNYN) CA 18213 - sieť zameraná na zmapovanie rizík, ktoré spôsobujú sociálne vylúčenie NEETov z vidieckych oblastí.


Vernisáž výstavy "Moja denná Bratislava" v IUVENTE

14. 11. 2019

Vernisáž výstavy "Moja denná Bratislava" v IUVENTE

"Moja denná Bratislava" je názov výstavy grafickej dizajnérky a dobrovoľníčky Morgane le Tennier z Francúzska, ktorá v súčasnosti finišuje svoje pôsobenie v rámci Európskeho zboru solidarity v Bratislave (BDC). 


Európsky zbor solidarity: nové možnosti na zapojenie mladých ľudí v roku 2020

12. 11. 2019

Európsky zbor solidarity: nové možnosti na zapojenie mladých ľudí v roku 2020

Dňa 11.11.2019 Európska komisia zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí do programu Európsky zbor solidarity na rok 2020.


Národné agentúry Erasmus+ podporujú ľudské práva v práci s mládežou

11. 11. 2019

Národné agentúry Erasmus+ podporujú ľudské práva v práci s mládežou

Medzinárodný projekt národných agentúr Erasmus+ pre mládež a šport „Mládež pre ľudské práva“ vyústil do záverečnej konferencie „Úloha a potenciál práce s mládežou pre podporu vzdelávania k ľudským právam“, ktorá sa uskutočnila 28. – 30. októbra 2019 v Tallinne.


Nominácie na ocenenie „Empower – no uznaj" v oblasti neformálneho vzdelávania v práci s mládežou

7. 11. 2019

Nominácie na ocenenie „Empower – no uznaj" v oblasti neformálneho vzdelávania v práci s mládežou

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže spustili nominácie na ocenenie „Empower – no uznaj" v oblasti neformálneho vzdelávania v práci s mládežou.


Erasmus+: EÚ v roku 2020 investuje do vzdelávania mladých Európanov viac než 3 miliardy Eur

6. 11. 2019

Erasmus+: EÚ v roku 2020 investuje do vzdelávania mladých Európanov viac než 3 miliardy Eur

Dňa 5.11.2019 Európska komisia zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí do programu EÚ Erasmus+ na rok 2020.


Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030