IUVENTA / Novinky IUVENTA

Novinky IUVENTA


VÝZVA v programe PRIORITY mládežníckej politiky

5. 3. 2021

VÝZVA v programe PRIORITY mládežníckej politiky

MŠVVaŠ SR vyhlásilo výzvu PRIORITY/D/1/2021 na predkladanie žiadostí o dotáciu. Žiadatelia sa môžu uchádzať o max. sumu 20 000 EUR v týchto 4 oblastiach:

a) podpora sociálnej inklúzie mladých ľudí a prevencia pred sociálno-patologickými javmi;

b) rozvojové programy pre mládež;

c) informačné a poradenské služby pre mládež;

d) podpora participácie a dobrovoľníctva mládeže v škole, komunite a spoločnosti.


Olympiádny maratón krajských kôl

2. 3. 2021

Olympiádny maratón krajských kôl

Takmer v priebehu jedného februárového týždňa sa uskutočnil online maratón krajských kôl olympiád. Technická olympiáda, Olympiáda v španielskom, nemeckom, anglickom a slovenskom jazyku a literatúre sa konala aj prostredníctvom platformy EduPage.


Mladí geografi, biológovia a dejepisári si overili vedomosti v online olympiáde

1. 3. 2021

Mladí geografi, biológovia a dejepisári si overili vedomosti v online olympiáde

Amur, Afélium, Amundsen. To sú príklady správnych odpovedí z už 49. ročníka Geografickej olympiády, ktoré zvyšovali súťažiacim šancu dosiahnuť čo najvyšší počet bodov. Napriek nepriaznivej pandemickej situácii, ktorá nás všetkých sprevádza už takmer rok, bola účasť na školských a okresných kolách Geografickej olympiády veľká. Sme radi, že žiaci a študenti so záujmom o geografiu nestrácajú svoju motiváciu pre tento predmet a množstvo zanietených učiteľov sa im venuje.

Aj napriek dištančnej forme realizácie zaznamenali nižšie kolá všetkých troch olympiád mimoriadny záujem. 


MŠVVaŠ SR vyhlasuje výberové konanie na členov Akreditačnej komisie v oblasti práce s mládežou

24. 2. 2021

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výberové konanie na členov Akreditačnej komisie v oblasti práce s mládežou

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje doplňujúce výberové konanie na členov Akreditačnej komisie (AK) v oblasti práce s mládežou (ďalej „AK“) v zmysle Zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou. Gestorským útvarom AK je Útvar neformálneho vzdelávania mládeže Sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania.


Podcast SuperGenerácia

24. 2. 2021

Podcast SuperGenerácia

Je to tu!

Spustili sme náš prvý podcast s názvom SuperGenerácia.


IUVENTA má Youtube kanál

24. 2. 2021

IUVENTA má Youtube kanál

Všetky naše webináre teraz nájdete pokope a kedykoľvek sa k nim môžete vrátiť.


Mobility taster for Inclusion Organisation – Digital

23. 2. 2021

Mobility taster for Inclusion Organisation – Digital

Vedel si o tom, že môžeš organizovať medzinárodné projekty pre ľudí zo znevýhodnených skupín v tvojom okolí? Pridaj sa do tohto online školenia, a objav, čo môžeš ty a mladí ľudia okolo teba vytvoriť.


Solidfest: rozhovory o rôznych podobách dobrovoľníctva v rámci programu EÚ Európsky zbor solidarity

23. 2. 2021

Solidfest: rozhovory o rôznych podobách dobrovoľníctva v rámci programu EÚ Európsky zbor solidarity

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže odštartovala 10-dielny video seriál Solidfest, v ktorom každý týždeň postupne predstaví príklady dobrej praxe z činnosti organizácií a iniciatív mladých ľudí podporených v rámci programu EÚ Európsky zbor solidarity.


Iuventa - Slovenský inštitút mládeže spúšťa sériu podcastov pod názvom SuperGenerácia

22. 2. 2021

Iuventa - Slovenský inštitút mládeže  spúšťa sériu podcastov pod názvom SuperGenerácia

Pandémia Covid -19 výrazným spôsobom ovplyvnila životy každého z nás. Preto sme sa rozhodli priblížiť sa viac mladým ľuďom, ale aj pracovníkom s mládežou, či širšej verejnosti a to moderným a online spôsobom. Iuventa - Slovenský inštitút mládeže spúšťa sériu vlastných podcastov pod názvom SuperGenerácia.


LAUREÁTOM CENY EURÓPSKEHO OBČANA ZA ROK 2020 SA STALA Olympiáda ľudských práv (OĽP)

15. 2. 2021

LAUREÁTOM CENY EURÓPSKEHO OBČANA ZA ROK 2020 SA STALA Olympiáda ľudských práv (OĽP)

Európsky parlament každoročne udeľuje túto cenu za výnimočné výkony v oblasti podpory vzájomného porozumenia a užšej integrácie medzi občanmi členských štátov, cezhraničnej alebo nadnárodnej spolupráce v rámci EÚ či nadnárodnej kultúrnej spolupráce, ktorá prispieva k posilneniu európskeho ducha.


Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030