IUVENTA / Novinky IUVENTA

Novinky IUVENTA


Blíži sa tretí predkladací termín pre žiadosti v rámci programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity pre rok 2020

11. 9. 2020

Blíži sa tretí predkladací termín pre žiadosti v rámci programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity pre rok 2020

1. október 2020 je tretím a posledným predkladacím termínom tento rok pre žiadosti v rámci programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európskeho zboru solidarity pre rok 2020.


Potrebu podpory rozvoja mládežníckej politiky a práce s mládežou v Žilinskom samosprávnom kraji potvrdili podpismi Memoranda o spolupráci jeho predsedníčka a generálny riaditeľ IUVENTY

10. 9. 2020

Potrebu podpory rozvoja mládežníckej politiky a práce s mládežou v Žilinskom samosprávnom kraji potvrdili podpismi Memoranda o spolupráci jeho predsedníčka a generálny riaditeľ IUVENTY

K podpisu Memoranda o spolupráci došlo dňa 9. septembra 2020 na pôde Žilinského samosprávneho kraja. Jeho cieľom je potvrdenie spolupráce medzi samosprávnym krajom a IUVENTOU. 


Hľadáme 8 členov národnej delegácie na Európsku konferenciu o práci s mládežou

10. 9. 2020

Hľadáme 8 členov národnej delegácie na Európsku konferenciu o práci s mládežou

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Národnou agentúrou Erasmus+ pre mládež a šport hľadá 8 členov národnej delegácie, ktorá sa zúčastní tretej Európskej konferencie o práci s mládežou v dňoch 7. – 10. decembra 2020. 


Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu informuje o špeciálnom predkladacom termíne na Strategické partnerstvá - KA2

8. 9. 2020

Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu informuje o špeciálnom predkladacom termíne na Strategické partnerstvá - KA2

Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu informuje potenciálnych žiadateľov finančných prostriedkov z programu Erasmus+ o revízii ročného pracovného programu Erasmus+ na rok 2020. 


Európska komisia poskytne v rámci revízie pracovného programu Erasmus+ na rok 2020 dodatočných 200 miliónov eur

21. 8. 2020

Európska komisia poskytne v rámci revízie pracovného programu Erasmus+ na rok 2020 dodatočných 200 miliónov eur

Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu informuje potenciálnych žiadateľov finančných prostriedkov z programu Erasmus+ o revízii ročného pracovného programu Erasmus+ na rok 2020. 


Medzinárodný deň mládeže 2020 na tému „Zapojenie mládeže do globálnej činnosti“

12. 8. 2020

Medzinárodný deň mládeže 2020 na tému „Zapojenie mládeže do globálnej činnosti“

Dnes, 12. augusta 2020, oslavujeme Medzinárodný deň mládeže, ktorý Valné zhromaždenie OSN schválilo v roku 1999. 


IUVENTA má nového generálneho riaditeľa

11. 8. 2020

IUVENTA má nového generálneho riaditeľa

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorej poslaním je podpora mladých ľudí, rozvoj práce s mládežou a zvyšovanie jej kvality prostredníctvom neformálneho vzdelávania, má od 24. júla 2020 nového generálneho riaditeľa. 


Slovensko bude mať dvoch mládežníckych delegátov SR pri OSN

27. 7. 2020

Slovensko bude mať dvoch mládežníckych delegátov SR pri OSN

Výberová komisia zložená zo zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, AKRAM-u - asociácie krajských rád mládeže, IUVENTY a poslednej mládežníckej delegátky SR pri OSN Petry Pauerovej 22. júla 2020 rozhodovala o mládežníckých delegátoch Slovenskej republiky pri OSN. 


IUVENTA podpísala Memorandum o spolupráci s Fakultou sociálnych vied UCM

23. 7. 2020

IUVENTA podpísala Memorandum o spolupráci s Fakultou sociálnych vied UCM

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže podpísala dňa 23. júla 2020 Memorandum o spolupráci s Fakultou sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 


Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu (Európsky zbor solidarity) - USMERNENIE č. 3 k situácii ohľadom pandémie koronavírus

20. 7. 2020

Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu (Európsky zbor solidarity) - USMERNENIE č. 3 k situácii ohľadom pandémie koronavírus

V súvislosti s aktuálnou situáciou týkajúcou sa koronavírusu (2019-nCoV), pripravila Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, ktorá administruje a implementuje aj program EÚ Európsky zbor solidarity, nasledujúce Usmernenie č.3.


Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030