IUVENTA / Novinky IUVENTA

Novinky IUVENTA


Sharuj, lajkuj, cvič: HOME CHALLENGE

27. 1. 2021

Sharuj, lajkuj, cvič: HOME CHALLENGE

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže prináša 10-dielny videoseriál pre žiakov, študentov, ale aj rodičov, ktorí si chcú rozhýbať telo po čase strávenom za počítačom.


Prvý ročník oceňovania škôl na Slovensku pozná víťazov: Toto sú Angažované školy roka 2020!

26. 1. 2021

Prvý ročník oceňovania škôl na Slovensku pozná víťazov: Toto sú Angažované školy roka 2020!

Aj na Slovensku sa stále viac diskutuje o transformácii školského prostredia s ohľadom na väčší rozvoj individualít, vzájomnej spolupráce, pochopenia či kritického myslenia. Smerom k modernej výučbe pomáha školám zavedenie medzinárodne etablovanej vyučovacej stratégie service learning, ktorá sa stala štandardom vo vzdelávaní v USA, rozšírila sa v Latinskej Amerike, významne ju rozvíjajú univerzity v Hongkongu a postupne zavádzajú aj školy v Európe, i na Slovensku.


Úspechy IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže v roku 2020

31. 12. 2020

Úspechy IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže v roku 2020

Pre rok 2020 bolo v IUVENTE – Slovenskom inštitúte mládeže naplánovaných množstvo aktivít a podujatí, avšak pandemická situácia výrazne poznačila predovšetkým podujatia v prezenčnej forme. Dokázali sme sa tejto situácii prispôsobiť a preniesť aktivity do online priestoru, čo malo v konečnom dôsledku pozitívny dopad. Využili sme situáciu, kedy bola väčšina nielen mladých ľudí, ale aj pracovníkov s mládežou doma, a snažili sme sa im prinášať školenia, webináre, aktivity, podcasty, náučné videá, ktoré mali za cieľ motivovať, rozvíjať a učiť hravou a neformálnou formou v pohodlí domova.


Naši olympionici získali na konci roka ešte ďalšie 3 medaily

28. 12. 2020

Naši olympionici získali na konci roka ešte ďalšie 3 medaily

Súčasná pandemická situácia a bezpečnostné opatrenia ovplyvnili usporiadanie nielen domácich podujatí a súťaží, ale aj medzinárodné kolá predmetových olympiád. Prestížna Medzinárodná fyzikálna olympiáda sa musela, rovnako ako iné súťaže, preniesť do online sveta.


Šťastné a veselé Vianoce a krásny nový rok 2021

23. 12. 2020

Šťastné a veselé Vianoce a krásny nový rok 2021

Príjemné prežitie vianočných sviatkov kruhu najbližších, rodinnú pohodu a do nového roka 2021 veľa zdravia a síl želá Iuventa – Slovenský inštitút mládeže.

Tešíme sa na Vás v novom roku s novými webinármi, publikáciami a množstvom noviniek. 


Výsledky výberových komisií programov EÚ ERASMUS+ a EURÓPSKY ZBOR SOLIDARITY

18. 12. 2020

Výsledky výberových komisií programov EÚ ERASMUS+ a EURÓPSKY ZBOR SOLIDARITY

Na základe odporúčania výberových komisií programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity zverejňujeme výsledky výberových procesov projektových žiadostí predložených k 1.10.2020 a takisto projektových žiadostí špeciálneho predkladacieho termínu KA2 k 29.10.2020, ktorý bol zameraný v oblasti mládeže na kreativitu a kultúru. Všetkým úspešným žiadateľom gratulujeme a želáme úspešnú realizáciu projektu.


Online Pytagoriáda má rekordný počet zapojených žiakov!

17. 12. 2020

Online Pytagoriáda má rekordný počet zapojených žiakov!

V stredu a vo štvrtok 9.12.2020 a 10.12.2020 prebehli školské kolá jednej z najpopulárnejších súťaží. Pytagoriáda, ktorá sa organizuje už viac ako štyri desaťročia, mala tento rok svoju online premiéru na platforme EduPage. 


Iuventa – Slovenský inštitút mládeže pracuje na realizácii online olympiád

9. 12. 2020

Iuventa – Slovenský inštitút mládeže pracuje na realizácii online olympiád

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pracuje na realizácii online olympiád. Naším cieľom je postupnými krokmi preniesť predmetové olympiády a postupové súťaže do online sveta, ale zachovať ich štruktúru tak, ako sú žiaci a učitelia zvyknutí z ich klasickej podoby. Je nesmierne dôležité podporiť a motivovať žiakov základných a stredných škôl zdokonaľovať sa a získavať nové vedomosti a zručnosti v ich obľúbenom predmete nad rámec školského vzdelávania aj v tomto náročnom čase dištančnej formy výučby.


IUVENTA pokračuje v úspešnej ponuke otvorených webinárov aj v decembri

30. 11. 2020

IUVENTA pokračuje v úspešnej ponuke otvorených webinárov aj v decembri

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže úspešne preniesla svoje vzdelávacie aktivity do online priestoru, čím efektívne reagovala na zmenené podmienky v čase pandémie. Aktuálne ponúka webináre a online školenia na dennej báze prostredníctvom svojej Facebookovej stránky. Pre záujemcov ostávajú vo voľne dostupnom video archíve, preto je možné pozerať ich a vzdelávať sa v ľubovoľnom čase. 


Webinár o ľudskoprávnom vzdelávaní a nacionalizme

26. 11. 2020

Webinár o ľudskoprávnom vzdelávaní a nacionalizme

Pozvánka na webinár o ľudskoprávnoim vzdelávaní a nacionalizme 

  • Si pracovník s mládežou alebo školiteľ?
  • Využívaš ľudskoprávne vzdelávanie pri práci s mládežou?
  • Premýšľal si niekedy o napätí medzi hodnotami ľudských práv a silnými nacionalistickými pocitmi?

Srdečne pozývame na webinár, už 3.12.2020.

 

Všetky informácie sa dozviete po rozkliknutí.


Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030