IUVENTA / Novinky IUVENTA

Novinky IUVENTA


Vyhlásenie súťaže krátkych videí: „ Nie je mi to jedno- záleží mi na mieste, kde žijem a študujem“

6. 11. 2020

Vyhlásenie súťaže krátkych videí: „ Nie je mi to jedno- záleží mi na mieste, kde žijem a študujem“

Asociácia krajských rád mládeže vyhlasuje súťaž krátkych motivačných videí: Nie je mi to jedno- záleží mi na mieste, kde žijem a študujem“

 

Ako sa môžeš zúčastniť, aké sú pravidlá a čo môžeš vyhrať sa dozvieš po rozkliknutí. 


IUVENTA vyhlasuje výberové konanie na pozíciu odborného referenta pre politiku v oblasti mládeže a poznatkov o mládeži

4. 11. 2020

IUVENTA vyhlasuje výberové konanie na pozíciu odborného referenta pre politiku v oblasti mládeže a poznatkov o mládeži

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vyhlasuje výberové konanie na pozíciu odborného referenta pre politiku v oblasti mládeže a poznatkov o mládeži. Zamestnanec bude vykonávať odborné a špecializované činnosti súvisiace s politikou mládeže a poznatkami o mládeži, najmä:

  • tvorbu analýz verejnej politiky v oblasti mládeže,
  • tvorbu strategických dokumentov v oblasti mládeže,
  • vyhodnocovanie napĺňania strategických dokumentov v oblasti mládeže,
  • plánovanie a vedenie participatívnych procesov s kľúčovými aktérmi,
  • sledovanie aktuálnej legislatívy a medzirezortnej koncepčnej činnosti s ohľadom na cieľovú skupinu mládeže,
  • napomáhanie synergii medzi slovenskou a zahraničnou politikou v oblasti mládeže

a podobne.

Viac informácií o pracovnom mieste nájdete vo výzve tu. 

 


Výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na účasť na konferencii Fundraising v čase korony

26. 10. 2020

Výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na účasť na konferencii Fundraising v čase korony

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o štipendiá na účasť na konferencii Fundraising v čase korony. Cieľom je podporiť organizácie pracujúce s deťmi a mládežou v týchto neľahkých časoch spôsobených pandémiou COVID-19 v oblasti fundraisingu tým, že im uhradíme náklady spojené s účasťou na konferencii.

V rámci výzvy podporíme 30 vybraných organizácií, ktoré budeme vyberať podľa závažnosti situácie, v ktorej sa aktuálne nachádzajú. V prípade nerozhodnosti budeme prihliadať na poradie prijatia žiadostí.

 


Dejepisné talenty objavené napriek nepriaznivej situácii

13. 10. 2020

Dejepisné talenty objavené napriek nepriaznivej situácii

Kým mnohí ľudia dúfajú, že táto pandémia, ktorú práve prežívame, raz upadne do zabudnutia, naši historici sa na udalosti pozerajú trochu inak. Všetko to, čo ľudstvo prežíva, či v minulosti prežilo, si chcú uchovať v pamäti a skúmať, aby sa nasledujúce generácie mohli poučiť, zužitkovať všetky dobré skúsenosti a vyvarovať sa zlým, neopakovať rovnaké chyby. Preto je história nesmierne dôležitá a rovnako dôležité je viesť k láske k histórii mladú generáciu. Sme veľmi radi, že sa napriek nepriaznivej situácii podarilo ukončiť 12. ročník Dejepisnej olympiády celoštátnym kolom. S ohľadom na dané okolnosti prebehla jej projektová časť dištančným spôsobom.


Slovenská reprezentácia vybojovala na IMO 2020 6 medailí!

12. 10. 2020

Slovenská reprezentácia vybojovala na IMO 2020 6 medailí!

Pandémia COVID-19 negatívne vstúpila aj do života matematikov. Keď bolo zrejmé, že Medzinárodná matematická olympiáda (IMO) sa v plánovanom termíne v júli 2020 nebude môcť v Petrohrade uskutočniť, udalosť sa odložila na september v nádeji, že situácia sa zlepší a talentovaným matematikom bude dopriate súťažiť prezenčne. To sa však nesplnilo a nakoniec sa ukázalo, že realizácia IMO 2020 bude možná jedine dištančnou formou.


Výzva na pozíciu školiteľov/iek v rámci programov EÚ Erasmus+ (oblasť mládeže) a Európsky zbor solidarity

29. 9. 2020

Výzva na pozíciu školiteľov/iek v rámci programov EÚ Erasmus+ (oblasť mládeže) a Európsky zbor solidarity

Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, ktorá administruje a implementuje aj program EÚ Európsky zbor solidarity (ďalej len „NA“) vypisuje výzvu na školiteľov/ky pre školenia na národnej a medzinárodnej úrovni, realizované NA v rámci školiacej stratégie nového programového obdobia 2021 – 2027.


Predstavujeme mládežníckych delegátov projektu Európsky dialóg s mládežou!

25. 9. 2020

Predstavujeme mládežníckych delegátov projektu Európsky dialóg s mládežou!

V rámci VIII.cyklu Európskeho dialógu s mládežou prebehlo výberové konanie, v ktorom sme hľadali nových mládežníckych delegátov a mládežnícke delegátky. 


Akreditácia organizácií pre program Erasmus+ mládež (2021-2027)

24. 9. 2020

Akreditácia organizácií pre program Erasmus+ mládež (2021-2027)

Jednou z noviniek nového programu Erasmus+ mládež na nové programové obdobie (2021-2027) je akreditácia organizácií v rámci Kľúčovej akcie 1.


Hlavné zistenia medzinárodného výskumu RAY - COR, vplyvu pandémie korony na prácu s mládežou v európskom kontexte

23. 9. 2020

Hlavné zistenia medzinárodného výskumu RAY - COR, vplyvu pandémie korony na prácu s mládežou v európskom kontexte

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa v rámci medzinárodnej výskumnej siete RAY zapojila do výskumu vplyvu pandémie korony na prácu s mládežou v európskom kontexte.


Zlepšite si svoje jazykové znalosti a súťažte prostredníctvom zábavného kvízu o jazykoch LingvaKvíz

23. 9. 2020

Zlepšite si svoje jazykové znalosti a súťažte prostredníctvom zábavného kvízu o jazykoch LingvaKvíz

Po minuloročnom úspešnom jazykovom festivale LingvaFest’2019 prináša občianske združenie Edukácia@Internet úplnú novinku. 


Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030