IUVENTA / Novinky IUVENTA

Novinky IUVENTA


ŽIVÁ KNIŽNICA - POKRAČUJEME v búraní predsudkov a stereotypov

17. 5. 2019

ŽIVÁ KNIŽNICA - POKRAČUJEME v búraní predsudkov a stereotypov

Po úspešnej trilógii Živých knižníc, ktorú IUVENTA pripravila v Nitre, Žiline a Bratislave v roku 2018, pokračujeme inšpiratívnymi príbehmi Živých kníh aj v tomto roku. Na príbehy ľudí, ktorí to v živote nemali ľahké, ale svojou húževnatosťou a otvorenosťou búrajú predsudky spoločnosti, sa môžete tešiť aj v Prešove (29.5.2019, Klub Stromoradie), Košiciach (30.5.2019, Dominikánske kultúrne centrum Veritas), Trenčíne (11.6.2019, Úrad TSK) a v Banskej Bystrici (24.6.2019, Obchodná akadémia, Tajovského 25).


Zisťovali sme ako sa implementuje globálne vzdelávanie v Portugalsku

13. 5. 2019

Zisťovali sme ako sa implementuje globálne vzdelávanie v Portugalsku

Globálne vzdelávanie je komplexná problematika, ktorá rieši aktuálne témy súčasného sveta a našej budúcnosti. Zaoberá sa témami ako trvalo udržateľný rozvoj, rozvojová pomoc a chudoba, enviro-problematika, ľudské práva, rozvoj občianskych kompetencií, inklúzia či participácia. Úzko súvisí s potrebou rozvíjať postoje, hodnoty a kritické myslenie vo vzdelávaní. IUVENTA ako jeden z aktérov v oblasti vzdelávania posilňuje implementáciu týchto kľúčových tém do neformálneho vzdelávania, napríklad realizáciou workshopov k Agende 2030.


Európsky týždeň mládeže 2019

3. 5. 2019

Európsky týždeň mládeže 2019

Od 29. apríla do 5. mája 2019 sa v celej Európe uskutočnia podujatia, ktorých témou je „Demokracia a ja“. Ide o preskúmanie možností, ako môžu mladí ľudia ovplyvňovať prijímanie rozhodnutí a aktívne sa zapájať do života spoločnosti. Zapoj sa aj ty do týchto diskusií a osláv!


Medzinárodná konferencia „Discover Youth Talent“ splnila očakávania

17. 4. 2019

Medzinárodná konferencia „Discover Youth Talent“ splnila očakávania

V dňoch 11. až 12. apríla 2019 sa v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia s názvom „Discover Youth Talents Slovak Presidency V4 Conference“, ktorú pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a jeho piamo riadená organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v rámci slovenského predsedníctva Vyšehradskej skupiny.  


Discover Youth Talents Slovak Presidency V4 Conference

9. 4. 2019

Discover Youth Talents Slovak Presidency V4 Conference

V dňoch 11. až 12. apríla 2019 sa v Bratislave uskutoční konferencia s názvom „Discover Youth Talents Slovak Presidency V4 Conference“, ktorú organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v rámci slovenského predsedníctva Vyšehradskej skupiny. 


Séria podujatí INFODNI PRE SAMOSPRÁVU aj o programe ERASMUS+

3. 4. 2019

Séria podujatí INFODNI PRE SAMOSPRÁVU aj o programe ERASMUS+

Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a ďalšími partnermi organizuje na jar 2019 sériu troch podujatí s názvom INFODNI PRE SAMOSPRÁVU určených pre potenciálnych žiadateľov, ktorí majú záujem čerpať fondy či granty EÚ, avšak chýbajú im komplexné informácie o všetkých možnostiach.


Rezort školstva udelil pedagógom najvyššie morálne ocenenia sv. Gorazda

29. 3. 2019

Rezort školstva udelil pedagógom najvyššie morálne ocenenia sv. Gorazda

Aj v tomto roku udeľovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR najvyššie rezortné morálne ocenenia sv. Gorazda. Slávnostné odovzdanie ocenení sa uskutočnilo pri príležitosti Dňa učiteľov 25. marca 2019 v reprezentatívnych priestoroch hotela Bôrik.


Je radikalizácia mladých ľudí relevantnou témou pre prácu s mládežou?

21. 3. 2019

Je radikalizácia mladých ľudí relevantnou témou pre prácu s mládežou?

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže realizovala v dňoch 12. – 14. marca 2019 v Bratislave medzinárodnú konferenciu s názvom „Radikalizácia mládeže!? Príčiny a prevencia extrémizmu v práci s mládežou“.

Konferencia bola jedným z odborných a vzdelávacích podujatí Národnej agentúry Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu zameraných na problematiku radikalizácie mladých ľudí. Jej cieľom bolo poskytnúť odborníkom a odborníčkam z oblasti výskumu, práce s mládežou a mládežníckej politiky platformu pre výmenu skúseností z praxe či zistení z najnovších výskumov v oblasti radikalizácie mládeže.


Radikalizácia mládeže!? Príčiny a prevencia extrémizmu v práci s mládežou

7. 3. 2019

Radikalizácia mládeže!? Príčiny a prevencia extrémizmu v práci s mládežou

Úloha práce s mládežou v prevencii extrémizmu mladých ľudí je témou medzinárodnej konferencie pre výskum, prácu s mládežou a mládežnícku politiku, ktorú organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v dňoch 12.-14. marca 2019 v Bratislave.


IUVENTA aj tento rok súčasťou PROFESIA DAYS v Bratislave

6. 3. 2019

IUVENTA aj tento rok súčasťou PROFESIA DAYS v Bratislave

Organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je aj tento rok súčasťou festivalu príležitostí PROFESIA DAYS v INCHEBA EXPO Bratislava. Stretnite sa s nami 6. - 7. 3. 2019 na Ostrove mladých talentov!


Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030