IUVENTA / Novinky IUVENTA

Novinky IUVENTA


Ako ďalej s predmetovými olympiádami?

8. 4. 2020

Ako ďalej s predmetovými olympiádami?

Prinášame aktuálny prehľad o stave realizácie a prípravy jednotlivých kôl predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2019/2020.


Aké online nástroje môžete využiť v práci s mládežou? Vytvorte si vedomostné kvízy – Kahoot!

6. 4. 2020

Aké online nástroje môžete využiť v práci s mládežou? Vytvorte si vedomostné kvízy – Kahoot!

Na každý problém sa dá pozrieť aj ako na výzvu a práve tieto neľahké dni nás vedú k tomu, aby sme mysleli „outside the box“, využívali nové postupy, nástroje a (pokiaľ sa dá) prácu transformovali do online prostredia.


Ako zlepšiť život mladých ľudí na vidieku – hľadáme celoeurópske riešenie

2. 4. 2020

Ako zlepšiť život mladých ľudí na vidieku – hľadáme celoeurópske riešenie

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa koncom roka 2019 zapojila do rozsiahleho výskumného projektu COST CA 18213, „Rural NEET Youth Network: Modeling the risk underlying rural NEETs social exclusion“ – sieť zameraná na zmapovanie rizík, ktoré spôsobujú sociálne vylúčenie mladých ľudí z vidieckych oblastí, ktorí sa už nevzdelávajú, ale ani nepracujú. Ako pokračujú projektové aktivity v tejto náročnej situácii spôsobenej pandémiou koronavírusu (COVID-19)? 

 


Celoštátne kolo Olympiády v informatike z pohodlia svojich domovov

1. 4. 2020

Celoštátne kolo Olympiády v informatike z pohodlia svojich domovov

Po prijatí tvrdých opatrení, ktoré vydal Ústredný krízový štáb SR, ostali predmetové olympiády doslova paralyzované. Zákerné ochorenie COVID-19 vyberá svoju daň vo všetkých sférach našej spoločnosti a vzdelávanie nie je výnimkou.


Krajské kolo Geografickej olympiády sa uskutočnilo dištančnou formou

30. 3. 2020

Krajské kolo Geografickej olympiády sa uskutočnilo dištančnou formou

Slovenská komisia Geografickej olympiády zareagovala na súčasnú situáciu, ktorá v čase uzatvorených škôl neumožňuje realizáciu klasických súťažných kôl a pre žiakov zorganizovala dištančné krajské kolo Geografickej olympiády.


Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu dáva do pozornosti výstupy projektov využiteľných v online prostredí

30. 3. 2020

Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu dáva do pozornosti výstupy projektov využiteľných v online prostredí

V rámci programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu bolo v ostatnom období podporených niekoľko zaujímavých projektov, ktorých výstupy boli navrhnuté tak, aby sa dali využiť aj v online prostredí.


Ministerstvo povolilo dištančnú formu predmetových olympiád

26. 3. 2020

Ministerstvo povolilo dištančnú formu predmetových olympiád

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR povolilo dištančnú formu realizácie predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2019/2020.


IUVENTA a CeNef podpísali Memorandum o spolupráci

25. 3. 2020

IUVENTA a CeNef podpísali Memorandum o spolupráci

V Memorande sa organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a CeNef – Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania dohodli na vzájomnej spolupráci s cieľom vytvárať vzorový model spolupráce medzi verejnou inštitúciou a mimovládnou organizáciou.


PREDLŽUJE SA 2. predkladací termín pre žiadosti v rámci programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity pre rok 2020

23. 3. 2020

PREDLŽUJE SA 2. predkladací termín pre žiadosti v rámci programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity pre rok 2020

Dovoľujeme si vám oznámiť, že v dôsledku ťažkostí v spojitosti s prepuknutím vírusu COVID19 sa predlžuje 2. predkladací termín pre žiadosti v rámci programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity pre rok 2020 z 30. apríla na 7.máj 2020 do 12:00 hod. bruselského času.

 

  


Výzva "Mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka SR pri WHO 2020/2021"

20. 3. 2020

Výzva "Mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka SR pri WHO 2020/2021"

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vyhlasuje v spolupráci s Odborom mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR výberové konanie na novú pozíciu.
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030