IUVENTA / Novinky IUVENTA

Novinky IUVENTA


Špeciálna grantová výzva pre mládežnícke organizácie reagujúca na koronakrízu – ďalší predkladací termín 22. júna 2020!

19. 5. 2020

Špeciálna grantová výzva pre mládežnícke organizácie reagujúca na koronakrízu – ďalší predkladací termín 22. júna 2020!

Odbor mládeže MŠVVaŠ SR dáva do pozornosti príležitosť pre mládežnícke organizácie žiadať o grantovú podporu z Európskej nadácie pre mládež (EYF) na realizáciu aktivít, ktoré budú reagovať na potreby vyplývajúce zo súčasnej krízy COVID-19.


EÚ Pilotné projekty a Prípravné aktivity v oblasti športu - 2020

15. 5. 2020

EÚ Pilotné projekty a Prípravné aktivity v oblasti športu - 2020

Šport predstavuje neoddeliteľnú súčasť života miliónov Európanov. Podpora športu posilňuje súdržnosť spoločenstiev, zvyšuje sociálne začlenenie a vedie k posilneniu pocitu európskej identity.


IUVENTA a Junior Achievement (JA) Slovensko podpísali Memorandum o spolupráci

15. 5. 2020

IUVENTA a Junior Achievement (JA) Slovensko podpísali Memorandum o spolupráci

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa dlhodobo snaží prehlbovať a zefektívňovať spoluprácu medzi významnými aktérmi pôsobiacimi v mládežníckom sektore.


Výsledky celoštátneho kola Geografickej olympiády kat. A, B, Z sú už známe

12. 5. 2020

Výsledky celoštátneho kola Geografickej olympiády kat. A, B, Z sú už známe

Na základe hodnotenia písomných prác a súťažných testov Slovenskou komisiou Geografickej olympiády sme zverejnili výsledkové listiny celoštátneho kola Geografickej olympiády, kat. A, B a Z.


Slovensko má prvú mládežnícku delegátku pri Svetovej zdravotníckej organizácii - WHO

6. 5. 2020

Slovensko má prvú mládežnícku delegátku pri Svetovej zdravotníckej organizácii - WHO

Odbor mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvorilo v spolupráci s organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Študentskou radou vysokých škôl nový program pre mladých ľudí - mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka SR pri WHO.


Aké online nástroje môžete využiť v práci s mládežou? Padlet - online nástenka vhodná na zdieľanie a spoluprácu

5. 5. 2020

Aké online nástroje môžete využiť v práci s mládežou? Padlet - online nástenka vhodná na zdieľanie a spoluprácu

Padlet je jednoduchý, ale užitočný vzdelávací nástroj, najmä svojou funkciou rýchlo a v reálnom čase prehľadne zhromaždiť veľké množstvo obsahu na jednom mieste.


Každý iný, všetci rovní

4. 5. 2020

Každý iný, všetci rovní

Viac ako dvanásť rokov práce so skutočným príbehom reálnych ľudí v našom okolí prinieslo veľa zaujímavých skúseností a štúdií. Na začiatku to bola najmä práca s mládežou, kde sa príbeh stal najsilnejším nástrojom búrania stereotypov a predsudkov u mladých ľudí.  


Usmernenie pre prijímateľov dotácie z dotačnej schémy „Programy pre mládež na roky 2014-2020“ v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19

30. 4. 2020

Usmernenie pre prijímateľov dotácie z dotačnej schémy „Programy pre mládež na roky 2014-2020“ v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pripravilo pre prijímateľov dotácie z dotačnej schémy „Programy pre mládež na roky 2014-2020“ usmernenie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.


IUVENTA sa stala národným korešpondentom pre európsku online platformu Youth Wiki

29. 4. 2020

IUVENTA sa stala národným korešpondentom pre európsku online platformu Youth Wiki

V apríli 2020 sa organizácia IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže stala národným korešpondentom pre európsku online platformu Youth Wiki. 


Chemická olympiáda a projektová časť Biologickej olympiády sa uskutočnia dištančne

27. 4. 2020

Chemická olympiáda a projektová časť Biologickej olympiády sa uskutočnia dištančne

Slovenská komisia Chemickej olympiády a Biologickej olympiády v spolupráci s organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pripravila dištančné kolá Chemickej olympiády pre kat. B, C a D a projektovú časť Biologickej olympiády kat. A, B a C.


Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030