IUVENTA / Novinky IUVENTA

Novinky IUVENTA


Aké online nástroje môžete využiť v práci s mládežou? Ozvláštnite svoje prezentácie Mentimetrom

21. 4. 2020

Aké online nástroje môžete využiť v práci s mládežou? Ozvláštnite svoje prezentácie Mentimetrom

Chceli by ste ozvláštniť svoje prezentácie, zisťovať spätnú väzbu v reálnom čase a využívať interakciu s publikom? Ak áno, odporúčame vám vyskúšať ďalší užitočný online nástroj - Mentimeter. 


Čo ponúka mladým ľuďom, žiakom a pracovníkom s mládežou IUVENTA počas obdobia pandémie COVID-19?

20. 4. 2020

Čo ponúka mladým ľuďom, žiakom a pracovníkom s mládežou IUVENTA počas obdobia pandémie COVID-19?

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa v období pandémie COVID-19 prispôsobuje potrebám svojej cieľovej skupiny a v najbližšom období ponúka mladým ľuďom, žiakom a pracovníkom s mládežou možnosť vzdelávania sa online v rôznych oblastiach.


Novinky týkajúce sa Europassu

15. 4. 2020

Novinky týkajúce sa Europassu

Revízia Europassu bola jednou z desiatich iniciatív Európskej komisie predstavených v rámcovom dokumente Nový program v oblasti zručností pre Európu (2016).


Aké online nástroje môžete využiť v práci s mládežou? Trello: silný nástroj na manažovanie projektov

14. 4. 2020

Aké online nástroje môžete využiť v práci s mládežou? Trello: silný nástroj na manažovanie projektov

Trello je vynikajúci nástroj na manažovanie projektov, ktorý sa dá takmer plnohodnotne používať aj v bezplatnej verzii. Rovnako ako mnoho iných služieb funguje Trello v cloude. Znamená to, že s rovnakými dátami môžete pracovať kedykoľvek a v akomkoľvek zariadení. 


Veľkonočný pozdrav

9. 4. 2020

Veľkonočný pozdrav

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov vám prajú zamestnanci organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Ako ďalej s predmetovými olympiádami?

8. 4. 2020

Ako ďalej s predmetovými olympiádami?

Prinášame aktuálny prehľad o stave realizácie a prípravy jednotlivých kôl predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2019/2020.


Aké online nástroje môžete využiť v práci s mládežou? Vytvorte si vedomostné kvízy – Kahoot!

6. 4. 2020

Aké online nástroje môžete využiť v práci s mládežou? Vytvorte si vedomostné kvízy – Kahoot!

Na každý problém sa dá pozrieť aj ako na výzvu a práve tieto neľahké dni nás vedú k tomu, aby sme mysleli „outside the box“, využívali nové postupy, nástroje a (pokiaľ sa dá) prácu transformovali do online prostredia.


Ako zlepšiť život mladých ľudí na vidieku – hľadáme celoeurópske riešenie

2. 4. 2020

Ako zlepšiť život mladých ľudí na vidieku – hľadáme celoeurópske riešenie

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa koncom roka 2019 zapojila do rozsiahleho výskumného projektu COST CA 18213, „Rural NEET Youth Network: Modeling the risk underlying rural NEETs social exclusion“ – sieť zameraná na zmapovanie rizík, ktoré spôsobujú sociálne vylúčenie mladých ľudí z vidieckych oblastí, ktorí sa už nevzdelávajú, ale ani nepracujú. Ako pokračujú projektové aktivity v tejto náročnej situácii spôsobenej pandémiou koronavírusu (COVID-19)? 

 


Celoštátne kolo Olympiády v informatike z pohodlia svojich domovov

1. 4. 2020

Celoštátne kolo Olympiády v informatike z pohodlia svojich domovov

Po prijatí tvrdých opatrení, ktoré vydal Ústredný krízový štáb SR, ostali predmetové olympiády doslova paralyzované. Zákerné ochorenie COVID-19 vyberá svoju daň vo všetkých sférach našej spoločnosti a vzdelávanie nie je výnimkou.


Krajské kolo Geografickej olympiády sa uskutočnilo dištančnou formou

30. 3. 2020

Krajské kolo Geografickej olympiády sa uskutočnilo dištančnou formou

Slovenská komisia Geografickej olympiády zareagovala na súčasnú situáciu, ktorá v čase uzatvorených škôl neumožňuje realizáciu klasických súťažných kôl a pre žiakov zorganizovala dištančné krajské kolo Geografickej olympiády.


Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030