IUVENTA / Novinky IUVENTA

Novinky IUVENTA


EÚ na dosah - sprievodca informačnými a poradenskými sieťami Európskej únie v Slovenskej republike

7. 2. 2020

EÚ na dosah - sprievodca informačnými a poradenskými sieťami Európskej únie v Slovenskej republike
V snahe umožniť čo najpriamejšie a najefektívnejšie informovanie vytvorila Európska komisia sieť poradenských a informačných centier, ktoré slúžia širokej verejnosti buď na národnej úrovni alebo fungujú priamo v regiónoch.

Akreditované vzdelávanie "Projekt je zmena"

29. 1. 2020

Akreditované vzdelávanie "Projekt je zmena"

Máte nápad na zlepšenia vo vašom okolí a chcete vedieť, ako to reálne dosiahnuť?

Prihláste sa na akreditované vzdelávanie "Projekt je zmena" pre aktívnych ľudí vo veku 15 - 109 rokov z Banskobystrického kraja a naučte sa napísať a zrealizovať dobrý projekt.


Rada Európy spustila novú Stratégiu pre mládež do roku 2030

27. 1. 2020

Rada Európy spustila novú Stratégiu pre mládež do roku 2030

Na neformálnom zasadnutí zástupcov Výboru ministrov, ktoré sa uskutočnilo dňa 23. januára 2020, bola v prítomnosti generálnej tajomníčky Rady Európy Marije Pejčinović Burić oficiálne spustená nová Stratégia Rady Európy pre mládež do roku 2030.


Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o dotáciu PRIORITY/D/1/2020

24. 1. 2020

Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o dotáciu PRIORITY/D/1/2020

Pozývame vás na bezplatný informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o dotáciu PRIORITY/D/1/2020.


Blíži sa 5. február 2020 - 1. predkladací termín pre žiadosti v rámci programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity pre rok 2020

21. 1. 2020

Blíži sa 5. február 2020 - 1. predkladací termín pre žiadosti v rámci programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity pre rok 2020

Výzva - 1. predkladací termín pre žiadosti v rámci programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity pre rok 2020

5. február 2020 je prvým predkladacím termínom pre žiadosti v rámci programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európskeho zboru solidarity pre rok 2020.Podpora práce s mládežou v roku 2020

8. 1. 2020

Podpora práce s mládežou v roku 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo na svojej webovej stránke výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2020 v rámci dotačnej schémy Programy pre mládež na roky 2014 – 2020, ktorú implementuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.


PF 2020

22. 12. 2019

PF 2020

Veselé Vianoce a úspešný nový rok 2020 vám prajú zamestnanci org. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. 


Na konferencii „EMPOWER - no uznaj“ sa oceňovali ukážkové projekty a aktéri neformálneho vzdelávania a pribudlo 25 nových signatárov k „Deklarácii o uznávaní prínosov neformálneho vzdelávania"

12. 12. 2019

Na konferencii „EMPOWER - no uznaj“ sa oceňovali ukážkové projekty a aktéri neformálneho vzdelávania a pribudlo 25 nových signatárov k „Deklarácii o uznávaní prínosov neformálneho vzdelávania"

S cieľom obnoviť medzisektorovú spoluprácu v oblasti neformálneho vzdelávania v práci s mládežou vychádzajúcej z podpisu Deklarácie o uznávaní prínosov neformálneho vzdelávania, sa dňa 11. decembra 2019 uskutočnila konferencia “Empower - no uznaj” spojená s predstavením príkladov dobrej praxe a oceňovaním ukážkových subjektov podporujúcich a poskytujúcich neformálne vzdelávanie, ako aj projektov rozvíjajúcich neformálne vzdelávanie prostredníctvom medzisektorovej spolupráce.


Infodeň Spoznajme sa navzájom – 1. ročník programu Škola bez nenávisti

27. 11. 2019

Infodeň Spoznajme sa navzájom – 1. ročník programu Škola bez nenávisti

V Bratislave sa 25. novembra 2019 stretli účastníci 1. ročníka programu Škola bez nenávisti s cieľom navzájom sa viac spoznať a odovzdať si jeho hlavné posolstvo a obsah programu.


IUVENTA je súčasťou projektu nadnárodnej spolupráce medzi výskumníkmi z celej Európy v sieti COST

22. 11. 2019

IUVENTA je súčasťou projektu nadnárodnej spolupráce medzi výskumníkmi z celej Európy v sieti COST

V termíne 21.11.2019 IUVENTA hosťovala prvé projektové stretnutie manažmentu programu „COST“ na podporu nadnárodnej spolupráce medzi výskumníkmi z celej Európy, v rámci projektu „Rural NEET Youth Network: Modeling the risk underlying rural NEETs social exclusion“ (RNYN) CA 18213 - sieť zameraná na zmapovanie rizík, ktoré spôsobujú sociálne vylúčenie NEETov z vidieckych oblastí.


Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030