IUVENTA / Novinky IUVENTA / Diskusie ministerky školstva so študentmi na východnom Slovensku počas výjazdových rokovaní vlády SR

Diskusie ministerky školstva so študentmi na východnom Slovensku počas výjazdových rokovaní vlády SR

30. 10. 2019

Diskusie ministerky školstva so študentmi na východnom Slovensku počas výjazdových rokovaní vlády SR

V rámci výjazdových rokovaní vlády SR na východnom Slovensku v dňoch 22. októbra 2019 v Sobranciach a 23. októbra 2019 v Kežmarku, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR, Martina Lubyová, a mládežnícki delegáti SR pri OSN Petra Pauerová a Dominik Porvažník, diskutovali so študentmi základných a stredných škôl.

Medzi hlavné témy stretnutí so študentmi patrila globálna Agenda 2030, známa tiež pod názvom Ciele udržateľného rozvoja, ktorú študentom predstavila Martina Lubyová. Mládežnícki delegáti im porozprávali o význame Organizácie Spojených národov a o mediálnej gramotnosti. Cieľom diskusií bolo zvýšenie povedomia o globálnych témach, ktoré ovplyvňujú stále väčšou mierou aj Slovensko a taktiež poskytnutie informácií, ako zmierniť negatívne dopady výziev, ktorým budeme v nasledovných rokoch čeliť. Delegáti študentom predstavili základy mediálnej gramotnosti, ktorá môže slúžiť aj ako prevencia voči polarizácii spoločnosti a taktiež ich oboznámili s novými možnosťami participácie, ktoré sa mladým ľuďom naskytujú napríklad prostredníctvom programu mládežníckeho delegáta SR pri OSN.

Na diskusiách sa zúčastnili žiaci základných a stredných škôl, členovia žiackych rád a mládežníckeho parlamentu. Na úvod diskusie v Kežmarku ministerku školstva, vedy, výskumu a športu SR privítal viceprimátor mesta Kežmarok, Karol Gurka. Na prednáškach boli prítomní - riaditeľ Odboru mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ivan Hromada, predsedníčka Asociácie Centier voľného času SR, Marta Hanečáková, vedúca Odboru školstva, mládeže a športu mesta Poprad, Edita Pilárová a Iveta Kušmireková, poverená riadením Oddelenia školstva a mládeže mesta Kežmarok. Diskusií sa taktiež zúčastnili riaditelia základných a stredných škôl miest Kežmarok, Poprad a Svit.

Diskusie pripravila IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s Centrom voľného času mesta Kežmarok.

received_787298635033235


received_951536391867874

received_410469433215758


received_451192085514843

received_2434627676794030

received_500131867207672 

 

 

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030