IUVENTA / Novinky IUVENTA / EÚ Pilotné projekty a Prípravné aktivity v oblasti športu - 2020

EÚ Pilotné projekty a Prípravné aktivity v oblasti športu - 2020

15. 5. 2020

EÚ Pilotné projekty a Prípravné aktivity v oblasti športu - 2020

Šport predstavuje neoddeliteľnú súčasť života miliónov Európanov. Podpora športu posilňuje súdržnosť spoločenstiev, zvyšuje sociálne začlenenie a vedie k posilneniu pocitu európskej identity. Šport je tiež kľúčovým aspektom členského štátu a väčších európskych ekonomík; toto odvetvie zamestnáva milióny európskych občanov a zvyšuje príjmy.

Pilotné projekty a Prípravné aktivity

Európska komisia ponúka financovanie športu prostredníctvom dvoch prúdov - prostredníctvom programov Erasmus+ a Pilotných projektov a Prípravných aktivít.

Pilotné projekty a prípravné aktivity, o ktorých každý rok rozhoduje Európsky parlament a riadi ich Európska komisia, sú novými iniciatívami, ktorých cieľom je overiť uskutočniteľnosť akcie a pripraviť budúce aktivity v rámci EÚ. Trvanie Pilotného projektu je obmedzené na dva po sebe nasledujúce roky, zatiaľ čo Prípravné aktivity môžu byť financované tri po sebe nasledujúce roky. Športový program Erasmus+ a Prípravné akcie sa vykonávajú prostredníctvom otvorených výziev na predloženie návrhov, ktoré sa uverejňujú na webových stránkach venovaných športu.

Výzvy na priame financovanie športových projektov nájdete na tejto stránke.


Ako sa EÚ zapája do športu

Európska komisia vyvíja a zdieľa spoločné inovatívne myšlienky v celej EÚ a pomáha pri realizácií programov na regionálnej a miestnej úrovni. Napríklad program Erasmus+ Šport pomáha rozvíjať európsky rozmer športu a posilňuje spoluprácu medzi športovými organizáciami, verejnými orgánmi a ostatnými stranami.

EÚ Pilotné projekty a Prípravné aktivity v oblasti športu - 2020

Európska komisia aj v tomto roku pripravila 3 výzvy na predkladanie Pilotných projektov a Prípravných aktivít v oblasti športu zameriavajúc sa na tieto témy:

Téma: Šport ako nástroj integrácie a sociálneho začlenenia utečencov

Zverejnenie výzvy: https://ec.europa.eu/sport/funding/calls/integration-social-inclusion-refugees-2020_en;

Termín na predloženie: 1. jún 2020

Rozpočet: 1,75 mil. eur

Pozn.: Vybratých bude 7 úspešných projektov – zverejnenie výsledkov: október/november 2020

 

Téma: Výmeny a mobilita v športe

Zverejnenie výzvy: https://ec.europa.eu/sport/funding/calls/call-proposals-exchanges-and-mobility-sport-2020_en;

Termín na predloženie: 11. jún 2020

Rozpočet: 1,5 mil. eur

Pozn.: Vybratých bude približne 7 úspešných projektov – zverejnenie výsledkov: október/november 2020

 

Téma: Využívanie športu na monitorovanie a koučovanie mladých ľudí, ktorým hrozí radikalizácia

Zverejnenie výzvy: https://ec.europa.eu/sport/funding/calls/call-monitoring-and-coaching-through-sports-2020_en

Termín na predloženie: 22. jún 2020

Rozpočet: 1 mil. eur

Pozn.: Vybrané budú úspešné projekty – zverejnenie výsledkov: október/november 2020

 

 

 

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030