IUVENTA / Novinky IUVENTA / Európske priority v národnom kontexte pre rok 2018 v rámci programu EÚ Erasmus+

Európske priority v národnom kontexte pre rok 2018

29. 3. 2018

Milí účastníci programu Erasmus+,

Národná agentúra Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu dáva do pozornosti európske priority v národnom kontexte pre rok 2018. Nasledujúce priority, na ktoré sa kladie dôraz v projektoch podávaných v roku 2018, môžu byť realizované prostredníctvom KA1, KA2 a KA3. V rámci všetkých kľúčových akcií sú tento rok stanovené ešte dva predkladacie termíny. A to konkrétne 26. apríl a 4. október 2018 do 12:00 hod:

  • Podpora pre pracovníkov s mládežou pri tvorbe a zdieľaní efektívnych metód zameraných na zapojenie mladých ľudí z marginalizovaného prostredia, predchádzanie rasizmu a netolerancie medzi mladými ľuďmi a riešenie rizík, príležitostí a dôsledkov digitalizácie;
  • Podpora medzikultúrneho dialógu a posilnenie vedomostí a prijatie rôznorodosti v spoločnosti;
  • Podpora silnejšieho zapojenia sa všetkých mladých ľudí do demokratického a občianskeho života v Európe, vrátane prepojenia na Európske voľby 2019;
  • Rozširovanie a prehlbovanie politického a spoločenského zapojenia sa mladých ľudí na miestnej, regionálnej, národnej, európskej alebo celosvetovej úrovni;
  • Posilnenie kritického myslenia a mediálnej gramotnosti mladých ľudí;
  • Podpora podnikateľského vzdelávania a sociálneho podnikania medzi mladými ľuďmi. Uprednostnené budú projekty vo forme nadnárodných mládežníckych iniciatív, ktoré umožňujú skupinám mladých ľudí zaviesť nápady do praxe, aj prostredníctvom sociálnych podnikov, s cieľom riešiť výzvy a problémy identifikované v každodennom živote.

V prípade záujmu konzultovať svoje projektové zámery sa neváhajte na nás obrátiť. Kontakty nájdete na tomto linku.

späť na Novinky
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030