IUVENTA / Novinky IUVENTA / Európsky týždeň mládeže 2019 – 9ty ročník

Európsky týždeň mládeže 2019 – 9ty ročník

2. 7. 2019

Európsky týždeň mládeže 2019 – 9ty ročník

Celoeurópske podujatie - Európsky týždeň mládeže - organizuje každý druhý rok od roku 2003 Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom. Na úrovni jednotlivých štátov je organizácia a koordinácia zverená Národným agentúram programu Erasmus+, ktoré úzko spolupracujú so sieťou Eurodesk.

Týždne mládeže umožňujú prezentovať príležitosti EÚ mladým ľuďom, diskutovať o horúcich témach a oslavovať úspechy. Spájajú mladých ľudí aktívnych na miestnej úrovni alebo on-line, účastníkov mládežníckych výmen, Európskeho zboru solidarity alebo DiscoverEÚ, účastníkov projektov, mládežnícke organizácie, európskych politikov a tvorcov národných politík na jednom spoločnom Európskom podujatí v Bruseli.

Témou 9. ročníka Európskeho týždňa mládeže bola téma "Demokracia a ja". Uskutočnil sa v čase od 29. apríla do 5. mája 2019, pričom prezentoval ľahko pochopiteľné príklady z programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity. Zvláštna pozornosť sa venovala osloveniu mládeže a osôb s nedostatkom príležitostí. V Bruseli bola hlavnou udalosťou diskusia s mladými ľuďmi v rokovacej sále Európskeho parlamentu,  ktorá vďaka live-streamu zabezpečila široký dosah. Cieľom ďalších podujatí bolo zhromaždiť zainteresované strany, aby sa podelili o strategické politické témy a zdieľali príbehy dobrej praxe. Slovensko reprezentovala v Bruseli organizácia EduEra s projektom Trainbow – jedným z príkladov dobrej praxe Európskeho zboru solidarity.

Týždeň sa dotýkal rôznych politických otázok a zdôrazňoval úlohu EÚ a jej programov v rôznych oblastiach.

Súčasťou celoslovenskej šnúry podujatí ,,Roadshow: Tentoraz idem voliť - Doma v EÚ bol aj Bratislavský Majáles, ktorý sa konal v čase Európskeho týždňa mládeže  od 3. mája do 5. mája 2019 na Tyršovom nábreží. Organizačne ho zastrešilo Zastúpenie Európskej komisie a v spolupráci s Eurodesk Slovensko tam zástupcovia Národnej agentúry Erasmus + pre oblasť mládeže a športu a Multiplikátori siete Eurodesk prezentovali príležitostí EÚ - Erasmus+, Európskeho zboru solidarity a DiscoverEU mladým ľudom a viedli diskusie o relevantných témach.

Oslavy Európskeho týždňa mládeže na Slovensku boli v termíne od 26. apríla do 22. mája 2019 spojené s Roadshow s názvom ,,Tentoraz idem voliť - Doma v EÚ", ktorú organizovala Kancelária Európskeho parlamentu a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Aj v spolupráci so sieťou Eurodesk Slovensko a jej multiplikátormi v rámci okružnej jazdy po Slovensku postupne navštívili 17 okresných a krajských miest. Multiplikátori informačnej siete Eurodesk, z ktorých niektorí sú zároveň aj regionálnymi koordinátormi IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, tak spoločne na námestiach a školách informovali o možnostiach, ktoré ponúka IUVENTA a program Erasmus+. Spoločne predstavili projekty, ktoré rozvíjajú regióny Slovenska, prednášali a diskutovali o možnostiach a príležitostiach Slovákov v rámci EÚ.

Roadshow „Tentoraz idem voliť – Doma v EÚ“ bola zároveň vlajkovou aktivitou zameranou na informovanie o eurovoľbách a EÚ.

Do Európskeho týždňa mládeže sa zapojilo tento rok spolu 118 393 účastníkov v 35 krajinách Európy, ktorí sa zúčastnili na 1024 podujatiach. 

 

fb event eyw 

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030