IUVENTA / Novinky IUVENTA / Európsky týždeň mládeže - čo nás čaká v piatok, 28.5.2021

Európsky týždeň mládeže - čo nás čaká v piatok, 28.5.2021

21. 5. 2021

Európsky týždeň mládeže - čo nás čaká v piatok, 28.5.2021

Participácia nie je len jednou z dvoch hlavných tém Európskeho týždňa mládeže 2021, ale aj poslednou témou z pätice našich pripravovaných webinárov.

Stratégia EÚ pre mládež upozorňuje, že všetky politiky a činnosti týkajúce sa mladých ľudí by mali vychádzať zo zmien, ktoré prináša digitálna komunikácia ovplyvňujúca demokratickú a občiansku účasť.

Členské štáty EÚ, teda aj Slovensko by mali:

  • Skúmať a podporovať využívanie inovačných a alternatívnych foriem demokratickej účasti, napr. nástrojov digitálnej demokracie.
  • Mali by uľahčovať prístup s cieľom podporovať účasť mládeže na demokratickom živote a inkluzívnym spôsobom zapájať mladých ľudí. Pritom si treba uvedomiť skutočnosť, že niektorí mladí ľudia nemajú prístup k internetu a digitálnym technológiám, alebo ich nevedia používať.

Ďalšou výzvou je, aby mali rodičia a opatrujúce osoby a všetci, ktorí sú zaangažovaní do vzdelávania a odborných výcvikov mladých ľudí, zručnosti mediálnej a digitálnej gramotnosti a aby boli spoľahlivými zdrojmi informácií pre mladých ľudí.

Pozvanie do diskusie na tému Participácia v spoločnosti vrátane jej digitálneho rozmeru, prijali Andrea Cox a Natália Babicová z organizácie DigiQ.

 

Live stream s témou Zdravie mladých ľudí sa uskutoční už vo štvrtok, 27.5.2021 o 16.00 h. na Facebookovej stránke Eurodesk.Slovensko.

 

Všetky informácie o podujatí sa dozviete tu: https://fb.me/e/Pn1IIrOu

 

Tešíme sa na vás! 

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030