IUVENTA / Novinky IUVENTA / Európsky zbor solidarity: nové možnosti na zapojenie mladých ľudí v roku 2020

Európsky zbor solidarity: nové možnosti na zapojenie mladých ľudí v roku 2020

12. 11. 2019

Európsky zbor solidarity: nové možnosti na zapojenie mladých ľudí v roku 2020

Dňa 11.11.2019 Európska komisia zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí do programu Európsky zbor solidarity na rok 2020. Predpokladaný rozpočet 117 miliónov € vytvorí možnosť podporiť solidárne aktivity, ktorými sa mladým ľuďom otvoria nové možnosti na podporu aktivít v mnohých oblastiach. Tibor Navracsisc, komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport, uviedol: „Len za tri roky sa do databázy Európskeho zboru solidarity zaregistrovalo viac ako 175 tisíc mladých ľudí, čo vysiela jasný signál, že sú pripravení podporovať jednotlivcov a komunity v núdzi. Viac ako 30 tisíc mladých ľudí sa už zúčastnilo projektov a boli aktívni v teréne. To ukazuje, že generácia mladých je odhodlaná pomáhať pri budovaní súdržnejšej spoločnosti. Výzvou do roku 2020, ktorá bola spustená, EÚ podporuje organizácie, ktoré umožňujú zaregistrovaným mladým ľuďom sa zapájať tam kde je to potrebné a zároveň získať neoceniteľné skúsenosti.“ 

Akcie oprávnené na financovanie sú dobrovoľnícke projekty, dobrovoľnícke partnerstvá, dobrovoľnícke tímy v oblastiach s vysokou prioritou, stáže, pracovné miesta a projekty v oblasti solidarity. Verejné a súkromné sektory založené v zúčastnených krajinách, ktoré získali Značku kvality, môžu požiadať o financovanie projektov. Skupiny mladých ľudí zaregistrovaných na portáli Európskeho zboru solidarity môžu požiadať o finančnú podporu na realizáciu svojich vlastných projektov v lokálnej komunite. Termíny na predkladanie projektov sa pohybujú od 5. februára do 1. októbra 2020 v závislosti od typu akcie. Viac informácií o akciách Európskeho zboru solidarity nájdete v týchto informačných listoch, dostupných vo všetkých oficiálnych jazykoch EÚ.

Ďalšie informácie:

Výzva Európsky zbor solidarity 2020

Sprievodca programom Európsky zbor solidarity

O programe Európsky zbor solidarity

 

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030