IUVENTA / Novinky IUVENTA / HUMAN RIGHTS EDUCATION V CENTRE ZÁUJMU IUVENTY

HUMAN RIGHTS EDUCATION V CENTRE ZÁUJMU IUVENTY

25. 5. 2017

HUMAN RIGHTS EDUCATION V CENTRE ZÁUJMU IUVENTY


IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže ako partner projektu „Youth for Human Rights„ („Networking of Erasmus+ National Agencies to Mainstream Human Rights Education in the Field of Youth") realizuje mapovanie úrovne Human Rights Education v prostredí neformálneho vzdelávania za účelom identifikovania príkladov dobrej praxe a chýbajúcich aspektov, či už z hľadiska konceptov, prístupov, aktérov, vzdelávacích zdrojov alebo mechanizmov. Na ich základe sa budú definovať národné potreby, na ktoré budú naviazané vzdelávacie aktivity projektu až do roku 2019.

 

Pokiaľ Vaša organizácia alebo neformálna skupina má skúsenosť so vzdelávaním k dodržiavaniu ľudských práv, prizývame Vás k spolupráci na online mapovaní dotazníkovou formou, ktorej cieľom je zozbierať metodiky a nástroje využiteľné pri školeniach školiteľov a školeniach pracovníkov s mládežou a mládežníckych lídrov v téme Human Rights Education.

 

Ak máte záujem zdieľať osvedčený vzdelávací materiál, modul, program, či inú projektovú aktivitu, využite tieto formuláre:


https://goo.gl/forms/hnAi6ZIqVxVMZx2G2 (plná verzia)

 

https://goo.gl/forms/QXDa1sjfpUgAYsfq2 (skrátená verzia)


Ďakujeme za Vaše odpovede, ktoré uvítame v termíne do 10.6.2017.

 

Ak sa chcete zapojiť do výberového konania na slovenského člena expertnej skupiny projektu na európskej úrovni, reagujte prosím na priloženú výzvu do 11.6.2017 prostredníctvom prihlasovacieho formulára, ktorý nájdete vo výzve.späť na Novinky
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+ baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030