IUVENTA / Novinky IUVENTA / Inklúzia mládeže z marginalizovaného prostredia - IUVENTA Slovenský inštitút mládeže spustila videoseriál Megazín

Inklúzia mládeže z marginalizovaného prostredia - IUVENTA Slovenský inštitút mládeže spustila videoseriál Megazín

18. 3. 2021

Inklúzia mládeže z marginalizovaného prostredia - IUVENTA Slovenský inštitút mládeže spustila videoseriál Megazín

Projekt vznikol v rámci programu EÚ Európsky zbor solidarity, ktorý sa zameriava na podporu dobrovoľníckeho angažovania sa mladých ľudí doma i v zahraničí. Mladí ľudia patriaci k marginalizovaným skupinám a zo znevýhodňujúceho prostredia sa doň zapájajú najmenej. Aj prostredníctvom poukázania na inšpirujúce príklady ich rovesníkov i spoločensky známe osobnosti môžeme posilniť ich sebavedomie a priniesť poznanie, že oni sami môžu byť aktívnymi v spoločnosti. Chceli by sme ich motivovať k tomu, aby využívali príležitosti pre svoj rast a rozvoj, ktorý im tento program ponúka.

Do realizácie projektu bolo zapojených viac ako 40 aktívnych mladých ľudí z marginalizovaného alebo znevýhodneného prostredia vo veku od 11 do 30 rokov.

Jednotlivé časti Megazínu sa venujú rôznym témam. Vážnejšie témy o tom, ako mladí ľudia vnímajú svet okolo, ako sa môžu aktívne zapojiť do jeho zveľaďovania, ako čeliť spoločenským výzvam a osobným problémom sú prekladané odľahčenejšími témami zo záujmov mladých ľudí ako hudba, tanec, šport. Pestrú mozaiku dopĺňa informačný servis Eurodesk o možnostiach a príležitostiach pre mladých ľudí v rámci EÚ programov Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu a Európsky zbor solidarity.

Video seriál má osloviť predovšetkým samotných mladých ľudí. Je však vhodným nástrojom pre pracovníkov s mládežou, pretože im ponúka príklady inšpiratívnych mladých ľudí, zaujímavých projektov i celospoločenských tém, ktoré môžu otvárať diskusiu s mladými ľuďmi s ktorými priamo pracujú.

„Megazín sa už po pár odvysielaných častiach teší úspechu nielen zo strany pracovníkov s mládežou, ale najmä zo strany samotných mladých ľudí, ktorí vítajú takúto formu zapájania sa. Rovnako tak sa tešia aj samotní účinkujúci, pre ktorých to bola poväčšine prvá skúsenosť pred kamerou,“ hovorí Mgr. Peter Kupec, riaditeľ Národnej agentúry programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, ktorá celý projekt zastrešila.

Video seriál sa vysiela a propaguje prostredníctvom komunikačných kanálov IUVENTY a to najmä, našich webových stránok a sociálnych sietí IUVENTA, EURODESK a YT IUVENTA.

*Tento projekt bol finančne podporený Európskym zborom solidarity pod záštitou Národnej agentúry Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže*

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030