IUVENTA / Novinky IUVENTA / IUVENTA má nového generálneho riaditeľa

IUVENTA má nového generálneho riaditeľa

11. 8. 2020

IUVENTA má nového generálneho riaditeľa

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorej poslaním je podpora mladých ľudí, rozvoj práce s mládežou a zvyšovanie jej kvality prostredníctvom neformálneho vzdelávania, má od 24. júla 2020 nového generálneho riaditeľa. Stal sa ním Mgr. Peter Lenčo, PhD., ktorý sa problematike mládežníckej politiky, práce s mládežou, neformálnemu vzdelávaniu a participácie mládeže venuje celý profesionálny život.

Peter Lenčo vyštudoval Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, špecializácia Vychovávateľstvo - pedagogika emocionálne a sociálne narušených. Doktorandské štúdium absolvoval na Trnavskej univerzite, kde sa zameral na pedagogiku voľného času a neformálne vzdelávanie v detských a mládežníckych organizáciách. Celý profesijný život pôsobí v oblasti práce s mládežou, ktorej sa venoval najmä v rozličných mimovládnych organizáciách (napr. Nadácia pre deti Slovenska, Rada mládeže Slovenska a i.), pôsobil aj na univerzitnej pôde a vo verejnej správe. Priamej práci s deťmi a metodickej podpore pracovníkov s deťmi a mládežou sa venoval v organizácii eRko. Bol redaktorom internetového portálu www.codetipotrebuju.sk. V roku 2016 bol Nadáciou Pontis a organizáciou Ashoka zaradený na mapu sociálnych inovátorov, teda „ľudí, ktorí menia Slovensko“.

Ako odborník na problematiku mládeže pôsobil aj na medzinárodnej úrovni v rámci Európskeho fóra mládeže ako volený zástupca komisie pre záležitosti Rady Európy v oblasti mládeže a vybraný odborník v pracovnej skupine pre rozvoj práce s mládežou. Pred nástupom do IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže pracoval aj pre centrálu UNICEF v Ženeve ako národný konzultant za Slovensko.

Peter Lenčo o svojom budúcom pôsobení v organizácii IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže hovorí: „Vnímam ho v dvoch rovinách. Prvou je manažérska, v ktorej je potrebné organizáciu skonsolidovať a zefektívniť interné procesy, aby sme ako verejná inštitúcia prinášali čo najvyššiu hodnotu za investované peniaze. Na druhej strane, malo by sa to diať aj so zreteľom na pracovné podmienky zamestnancov a spolupracovníkov. Druhou je odborná rovina - v nej považujem za dôležité podporovať realizáciu politiky mládeže a práce s mládežou tak, aby sme napomáhali zlepšovaniu kvality práce organizácií a inštitúcií, ktoré v danej oblasti pôsobia, prinášali nové podnety pre to, ako lepšie napĺňať potreby mladých ľudí. Tiež považujem za dôležité ukazovať mladým ľuďom možnosti a príležitosti, ktoré pre svoj rozvoj a pre pozitívne angažovanie sa v ich domácej komunite majú. V neposlednom rade mi je blízka téma podpory rozvoja miestnych samospráv v strategickom a partnerskom prístupe k mladým ľuďom.“

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030