IUVENTA / Novinky IUVENTA / LAUREÁTOM CENY EURÓPSKEHO OBČANA ZA ROK 2020 SA STALA Olympiáda ľudských práv (OĽP)

LAUREÁTOM CENY EURÓPSKEHO OBČANA ZA ROK 2020 SA STALA Olympiáda ľudských práv (OĽP)

15. 2. 2021

LAUREÁTOM CENY EURÓPSKEHO OBČANA ZA ROK 2020 SA STALA Olympiáda ľudských práv (OĽP)

LAUREÁTOM CENY EURÓPSKEHO OBČANA ZA ROK 2020 SA STALA Olympiáda ľudských práv (OĽP)

O víťazovi rozhodla porota súťaže zložená z poslancov Európskeho parlamentu, zástupcu národnej občianskej spoločnosti a zástupcu národnej mládežníckej organizácie. Cieľom OĽP je prispieť k ľudskoprávnemu vzdelávaniu, vzdelávaniu k demokratickému občianstvu, celkovej kultivácii poznatkov a postojov študujúcej mládeže a tým k posilňovaniu základných pilierov demokracie. Krajské kolá OĽP budú prebiehať aj v týchto dňoch, aj v spolupráci s Európsky parlament – Kancelária na Slovensku.

“Olympiáda ľudských práv je nesmierne poctená udelením Ceny Európskeho občana. Pre organizátorov, celoštátnu komisiu, krajské komisie, o. z. OLYMP, stovky učiteľských a tisícky žiackych účastníčok a účastníkov, stredné školy, alumni OĽP ale aj všetkých partnerov je to úžasná vzpruha v 25. roku intenzívnej práce v prospech európskeho demokratického občianstva a ľudských práv,“ povedala Dagmar Horná, predsedníčka celoštátnej komisie OĽP.

Čo je Cena európskeho občana?

Európsky parlament každoročne udeľuje túto cenu za výnimočné výkony v oblasti podpory vzájomného porozumenia a užšej integrácie medzi občanmi členských štátov, cezhraničnej alebo nadnárodnej spolupráce v rámci EÚ či nadnárodnej kultúrnej spolupráce, ktorá prispieva k posilneniu európskeho ducha.

Laureát si cenu prevezme na online ceremónii, ktorú zorganizuje Európsky parlament – Kancelária na Slovensku.

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže ako zastrešujúca inštitúcia Oboru predmetových olympiád a postupových súťaží považuje toto ocenenie nielen za úžasnú správu, ale aj motiváciu a výsledok niekoľkoročného úsilia a intenzívnej práce. 


späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030